Winter 2012-2013

Vanaf bericht 1 tot 27

Oudste bericht onder, nieuwste boven.

Bericht  No. 27 van 27-02-2013 12.00 uur

Het laatste ijs verdwijnt.

De Arend, 26-02-2013

Het laatste ijs verdwijnt op De Arend.
Ik verwacht dat dit toch echt wel het laatste berichtje van deze winter op deze pagina zal zijn.
Niet omdat er veel nieuws valt te melden (over nieuws straks meer!), maar meer omdat er toch een zekere afsluiting mag zijn van deze bijzondere winter van 2012-2013. U leest daar trouwens alles over in de 'Eerdere berichten 1 en 2' die u hier linksboven vindt.

Temperatuur in Nederland
op 4 maart 2005

Hoewel.... met het weer moet je altijd voorzichtig zijn; het laat zich altijd weer van een verrassende kant zien. In 2005 stonden we hier nog begin maart op het ijs na temperaturen tot -14.3 op 4 maart 2005 (zie afbeelding rechts).
Als we de verwachting voor de lange termijn mogen geloven, zit dat er voor de eerste twee weken van maart niet meer in.

Dat het weer verrassende effecten kan hebben op (een deeltje van) de Ankeveense Plassen, lieten twee ingezonden berichten van 23 februari 2013 zien. Ik kreeg foto's van twee mensen die op die dag aan het begin van het Bergse Pad even op het ijs hebben gestaan. Ik heb daar geen melding van gemaakt: het past niet bij de doelstelling die ik heb met deze pagina; ik publiceer pas dan als er een kans is wanneer meerdere mensen de schaatsen onder kunnen binden. Dat hoeft niet zonder risico te zijn, tenslotte is het zich begeven op het ijs altijd al een zekere mate van risico, maar u mag van mij toch betrouwbare informatie verwachten, inclusief informatie over de eventuele risico's.

Welnu. De laatste rondjes zullen door ondergetekende nog worden geschaatst op de banen van Amsterdam en Utrecht en in de tussentijd komen de bloembollen al boven de grond op De Arend. Het wordt tijd om de groentetuin voor het nieuwe seizoen klaar te maken!

Ik dank u allen hartelijk voor uw veelvuldige bezoek aan deze pagina, de vriendelijke woorden op het ijs, in het gastenboek of via de mail.
De volgende vorstperiode mag u weer op me rekenen.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

Bericht  No. 26 van 15-02-2013 12.00 uur

Ze waren er.....

Foto K.P. Meindertsma, Bergse Pad, 14-02-2013


Ze waren er dus toch!!! Kwajongens en kwameiden die het op een dunne laag gingen proberen. Over de werkelijke ijskwaliteit heb ik geen berichten binnengekregen. Volgens eenvoudige berekeningen kon er toch niet veel meer dan ongeveer 3 cm liggen.

Jammer van de sneeuw en de invallende dooi; daardoor konden meerderen er niet van profiteren.
Volgende week wordt het tijdelijk weer even licht winters, maar de verwachtingen daarover zijn beslist niet hoog gespannen.

Wellicht was het u al opgevallen: ik heb de grasthermometer tijdelijk verplaatst van zijn plekje van 10 cm boven het weiland naar 10 cm boven het ijs van de sloot. Dat is ongeveer 40 cm lager en geeft een beter beeld van de temperatuur aan het ijs.
Bovendien zijn vandaag de Hellmann koudegetallen weer bijgewerkt.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

14-02-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-1.2 C

+0.4 C

-2.8 C

n-o

Bft. 6

Bft. 2 3

5.8 cm sneeuw en ijzel/regen

13-02-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-1.4 C

+1.6 C

-4.3 C

n-o

Bft. 4

Bft. 1

----

12-02-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-2.3 C

+1.2 C

-5.7 C

n-o

Bft. 4

Bft. 1

----

Bericht No. 25 van 12-02-2013 22.00 uur

Zelfs niet voor de waaghalzen?!?

Temperatuur op De Arend  d.d. 12-02-2013
Klik op afbeelding is groot formaat.

Vooraleerst: leest u eerst even de berichten die u hier vindt?

Het lag beslist niet in de bedoeling hier nog wat te schrijven, echter......
Het is altijd leuk als je verrast wordt.
De verrassing zat in de volgende feiten welke u in de afbeelding boven kunt aflezen.
Er werd een flinke doorstaande wind verwacht afgelopen nacht. Die was er ook, maar gedurende een periode van vier uur nam de wind sterk af tot volledige stilstand om vier uur vanmorgen. Toen was inmiddels de temperatuur tot -5.7 gedaald. (op 150 cm) en tot -10 (10 cm boven de grond, aan het ijs dus ng kouder!) Het kan niet anders dan dat ht moment was waarop er fraaie geluiden in Ankeveen te horen waren: het dicht schieten van het wateroppervlak naar een ijslaagje.
Ondanks mijn afspraken vond ik even een gaatje om het te controleren: het was zo! Ondanks enkele windwakken lag het allergrootste deel ten noorden van het Bergse Pad dicht met een verse gezonde laag van 1 cm (n enkele meting aan de kant!!!)

Nu wil ik met bovenstaande niets suggereren, enkel mededelen. Zie voor de hierbijhorende informatie deze pagina.
 

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 


Bergse Pad noordzijde, 12-02-2013

Bergse Pad noordzijde, 12-02-2013

Bergse Pad zuidzijde, 12-02-2013

 

11-02-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-2.0 C

+0.3 C

-4.3 C

o

Bft. 4

Bft. 2

----

Bericht No. 24 van 11-02-2013 22.00 uur

Zelfs niet voor de waaghalzen!!!

Ankeveen d.d. 10-02-2013

Vooraleerst: leest u eerst het bericht hier van 06-02-2013.

Welnu, de dagen van de magere vorst zijn aangebroken en ik verwacht toch dat zelfs de waaghalzen geen kans zullen krijgen om de volgende redenen.
Gisteren lag Ankeveen nog volledig open, op kleine stukjes zeer bros sneeuwijs na. De afgelopen nacht van -4 op De Arend zal daar niets aan veranderd hebben: de hele nacht en dag heeft de wind flink tot zeer flink doorgestaan. Ook de komende nacht, die wellicht nog kouder kan gaan verlopen, blijft de wind fors doorstaan.
Dan is er weer een nacht voorbij waarbij er niets aan de situatie zal zijn veranderd.
Als we dan ook nog eens de (zeer groffe en derhalve niet betrouwbare) vuistregel over ijsaangroei erbij nemen (elke nacht -5 is 1 cm ijsaangroei of alle nachten vorst optellen en delen door 5), dan hoef ik u verder niets meer te vertellen.

Vanwege afspraken morgen en woensdag ben ik ook niet in staat de werkelijkheid te inspecteren; ik zal donderdagochtend een beleefdheidsbezoekje brengen aan de plassen. Want nieuwsgierig blijf ik toch en ik wil graag weten wat de verschillende weersomstandigheden met 'onze plassen' doen.

Ik groet u allen hartelijk!

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

 

Bericht No. 23 van 06-02-2013 09.00 uur

Licht winters weer geeft geen tromgeroffel.

Gecombineerde verwachting van de Amerikaanse (blauw) en Europese (rood)weerdiensten

De koorts bij de schaatsliefhebber begint al weer op te lopen. Van een afstand kan ik op een eenvoudige wijze uw temperatuur meten: de laatste dagen nemen de bezoekersaantallen aan de Arend weer fors toe.
Is daar een reden voor?
Kijken we slechts naar de gecombineerde pluimverwachting (afbeelding links) van de Amerikaanse en Europese weerdiensten (de meest actuele vindt u hier), dan zien we 7 8 nachten lichte vorst. De beide diensten zijn het goed met elkaar eens; dat geeft een grotere betrouwbaarheid. En met minder of geen bewolking kan er zomaar een paar graadjes vorst bijkomen, het betekent natuurlijk ook dat de gegeven vorst wel eens tegen kan vallen.
Bekijken we de ijsaangroei voor midden Nederland in ondiep water, dan zien we een laagje van ongeveer 4 cm; ook dat kan weer enigszins mee- of tegenvallen.
Maar het weer zou het weer niet zijn als (zeker voor de wat langere termijn) er ook niet wat onzekerheden bijkomen, die niet uit de bovengenoemde modelletjes zijn te lezen, maar uit de drukpatronen vallen op te maken. En die pakken voor ons net weer 'op de grens' uit. De KNMI meteoroloog schreef vanochtend: "In geval van een noordoostcomponent levert dit drogere en koudere lucht op, bij een noordwestcomponent wordt de kans op winterse buien groter."

Wat betekent dit alles voor u en wat betekent dit voor mij.

Voor u betekent het dat ik een groter beroep doe op uw eigen waarnemingsvermogen. Uit bovenstaande gegevens zou zich een ijslaag(je) kunnen vormen van 4 5 cm waarop door kleine aantallen met behoorlijk wat risico geschaatst zou kunnen worden. Houd de werkelijke metingen, windsnelheden en eventuele neerslag goed in de gaten.
Voor mijzelf betekent het dat ik het weer en de ontwikkelingen extra in de gaten blijf houden, maar met een zekere terughoudendheid daarover zal publiceren, zolang het bij bovenstaande situatie blijft. Het lijkt sterk op een situatie die we in onze omgeving meestal wel in de winter hebben: eventjes kort vorst, een dunne ijslaag op (delen) van de Ankeveense Plassen waar je met enkelen risicovol kunt schaatsen. Daar past geen luid tromgeroffel bij!

Tenslotte: In 'eerdere berichten 1 en 2' (linksboven) vindt u alle foto's, maar ook alle eerdere video's en berichten welke hier in deze winter zijn geplaatst.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend

P.S. Nieuw toegevoegd vandaag: HELLMANN koudegetallen
 

Bericht Bericht No. 22 van 27-01-2013, 12.00 u.

Overzicht temperatuur De Arend vorstperiode 13-01 tot 27-01-2013
Klik op afbeelding is groot formaat.

Iedere vorstperiode is bijzonder.......deze sloeg alles!!!

Terwijl de wind om het huis giert, de regen tegen de ramen slaat, kijk ik met enig heimwee naar de foto hieronder: een heerlijke zon, leuk gesprek en het schaatsen op een schoongeveegde Vuntus moest toen nog beginnen.
De sfeer van deze eerste zin typeert de gehele vorstperiode die nu achter ons ligt. Ik heb hier sinds 1978 al zeer vele vorstperiodes meegemaakt (we stonden eigenlijk ieder jaar wel eens - even - op het ijs), maar deze zal lang in het geheugen blijven.

Foto: Wiep van Apeldoorn.
Vuntus,25-01-2013 Vr het schaatsen is Jos Werkhoven in gesprek met Lisette Elshof (op de bank).

Ik resumeer in het kort.
Nadat zich in Ankeveen al een prachtige ijslaag van ongeveer 2 cm had gevormd (waarschijnlijk lag Kortenhoef toen ook al dicht?!?), viel er in onze omgeving een pak sneeuw van 6 cm.
Waar Ankeveen en Kortenhoef door de geringere waterdiepte altijd voorliggen op Loosdrecht, was nu de aandacht vooral gericht op Loosdrecht.
Loosdrecht lag toen nog open en kon door de aanhoudende vorst dichtvriezen. Toen zich daar een prachtige plaat ijs van ongeveer 3 4 cm had gevormd, viel er wederom een pak sneeuw van 5 cm.
Dat was het moment dat ik het deze vorstperiode helemaal niet meer zag zitten, tot......een heerlijk burgerinitiatief (ik heb er een aparte pagina van gemaakt) een baantje had geschoven van ong. 3 4 km op de Stille Plas. Helaas werd deze smalle baan snel kapot geschaatst.
Twee dagen later verraste
de IJLP met de melding dat er een baan was geschoven van 3 4 km op de Vuntus met kwalitatief heel goed ijs. Weer een dag later was er een baan geschoven op de 1e Plas van 4 km met ng beter ijs. Het was in n week van mineur naar majeur, waarbij het overwegend zonnige weer extra meehielp. En met deze woorden ben ik weer terug bij de eerste zin van deze tekst.

Ik hoop dat eenieder zich goed realiseert dat het schaatsplezier dat wij de afgelopen week mochten hebben, alleen maar mogelijk is door de inzet van de zeer vele vrijwilligers van de ijsverenigingen. Het was niet alleen dit jaar zo, door de vele sneeuwval in de laatste vorstperiodes van afgelopen jaren was het niet anders. Voor een luttel bedrag wordt u lid en steunt u de verenigingen in o.a. de aanschaf en onderhoud van de apparatuur. Bovendien mag u altijd voor niets schaatsen als er een baan open is. Dus....surf naar de ijsverenigingen en geef u op als lid!!! En alle vrijwilligers......de dank is groot, zr groot!!!

U, 'bezoekers van weerstation De Arend', wil ik hartelijk danken voor de aanmoedigende woorden in het gastenboek, via de mail en vooral op het ijs. Nu ben ik natuurlijk met hoed of bontmuts makkelijk herkenbaar, maar velen, zr velen maakten van die gelegenheid gebruik mij de alleraardigste woorden aan te bieden. Ik dank u daarvoor hartelijk. Ik doe dit ieder jaar in iedere vorstperiode met zeer veel plezier, u beleeft er veel plezier aan: dat noemen we met recht een win-win situatie.
Een volgende vorstperiode mag u weer op me rekenen.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

Het einde in beeld gebracht (foto's van Team Vrijwilligers IJLP

26-01-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-1.8 C

+1.2 C

-4.7 C

z-z-w

Bft. 6

Bft. 3 4

2,6 cm sneeuw

Bericht Bericht No. 21 van 26-01-2013, 15.30 u.

Kort verslag van de Internationale Vuntus Priksleewedstrijden, Vuntus, 26-01-2013

Er is mr dan schaatsen......
de Internationale Vuntus Priksleewedstrijd

Een fraaiere afsluiting van deze bijzondere vorstperiode was amper mogelijk. De Internationale Vuntus priksleewedstrijd was het puntje op de i.
Er was een stevige wind, die met een temperatuur van ongeveer -3 een gevoelstemperatuur gaf van -10. De ochtend was nog sneeuwvrij en de zeer schoon geveegde baan lag er onberispelijk bij. Omstreeks 12.00 uur begon het behoorlijk te sneeuwen, maar aan de reacties te zien drukte dat bij niemand de pret en werd er lustig doorgeschaatst. Velen grepen de (hoogstwaarschijnlijk) laatste kans van deze vorstperiode.

De priksleewedstrijd werd grotendeels in de sneeuw gehouden, maar dat maakte het beeld completer. Wat een heerlijke Hollandse wintersport.

En? Is er morgen nog een kans? Op het moment van schrijven ligt de dooigrens al binnen Nederland (halverwege Noord-Holland).
Ik kan het beste de woorden van gisteren herhalen: "Als aan het eind van de zaterdag de temperatuur al boven nul is, zal die hoogstwaarschijnlijk niet meer dalen, maar stijgen; dan is de aanvoer van warmere lucht op gang gekomen. Zondag wordt ook (winterse) neerslag verwacht. De volgorde kan sneeuw, ijzel en regen worden. Dus als u zelf het weer met uw ogen in de gaten houdt (en even kijkt welke temperatuur ik meet), dan weet u alles."

Ik kom een dezer dagen nog n keer terug om de vorstperiode 'officieel' af te sluiten.

Een zeer belangrijke opmerking: Als u gaat schaatsen, dan doet u dit onder uw eigen verantwoordelijkheid. De IJLP heeft voor uw gerief geveegd. Aan de gegevens op deze site kunt u ook geen enkele rechtsgeldigheid ontlenen. Wees ook voorzichtig. Heeft u enige twijfel, blijf dan aan de kant.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

Vuntus 26-01-2013, de Internationale Vuntus Priksleewedstrijd

25-01-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-6.5 C

-1.3 C

-11.7 C

z-z-w

Bft. 6

Bft. 1

----

Bericht Bericht No. 20 van 25-01-2013, 18.00 u.

Korte impressie vanaf de telefoon;
1e Plas, 25-01-2013

Dank aan de IJLP!!!, deel 2

Ik verval met dit bericht in herhaling in vergelijking met gisteren, maar dat is volkomen terecht. Want.....
Donderdagavond lag er wr een mail in mijn box van de ijsmeester van de IJLP: we gaan morgenochtend een baan vegen van 4 km op de 1e Plas en gaan om 13.00 uur open. (foto van twee van de ijsmeesters in 'eerdere berichten')
Ik wachtte met rondbazuinen tot ze zelf de melding hadden gedaan. Vanochtend vroeg kon ik los!
Omdat er met de sneeuw nog niemand op de 1e Plas had geschaatst en alles dus nog maagdelijk was, waren de verwachtingen hooggespannen. En ze kwamen uit!!! Uitstekende kwaliteit ijs, geen enkele scheur veroorzaakt door schaatsers. Er zijn altijd scheuren in het ijs, ditmaal veroorzaakt door de druk van sneeuw, deze geven dan korte hobbelige plekken door de vermenging met water.
Ook de inwendige mens werd goed verzorgd: koek en sopie voldoende! Tenslotte scheen het grootste deel van de dag ook nog de zon. Wintersport op zijn fraaist in Nederland!!!

En hoe verder? Zaterdag kunt u nog heerlijk schaatsen; de zondag wordt twijfelachtig, vroeg in de ochtend heeft u dan nog de meeste kans. Als aan het eind van de zaterdag de temperatuur al boven nul is, zal die hoogstwaarschijnlijk niet meer dalen, maar stijgen; dan is de aanvoer van warmere lucht op gang gekomen. Zondag wordt ook (winterse) neerslag verwacht. De volgorde kan sneeuw, ijzel en regen worden. Dus als u zelf het weer met uw ogen in de gaten houdt (en even kijkt welke temperatuur ik meet), dan weet u alles.

Een zeer belangrijke opmerking: Als u gaat schaatsen, dan doet u dit onder uw eigen verantwoordelijkheid. De IJLP heeft voor uw gerief geveegd. Aan de gegevens op deze site kunt u ook geen enkele rechtsgeldigheid ontlenen. Wees ook voorzichtig. Heeft u enige twijfel, blijf dan aan de kant.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

Van Yolanda Jansen kreeg ik onderstaande foto van de Vuntus, 25-01-2013

Van Yolanda Jansen kreeg ik onderstaande foto van de Vuntus, 25-01-2013

24-01-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-3.7 C

+0.6 C

-7.9 C

n-o

Bft. 4

Bft. <1

----

Update 25-01-2013, 09.00 uur. Vanaf 13.00 uur een maagdelijk schone geveegde baan van 4 km op de 1e Plas. De IJLP is actief!!! Nu is dit HT MOMENT om lid te worden.

Update 24-01-2013, 23.00 uur. Dit belooft wat voor 25/26-01-2013
..........Eendjes op het ijs!!!!

Bericht No. 19 van 24-01-2013, 17.00 u.

Dank aan de IJLP!!!

Foto: De ijsmeesters van de IJLP; links Gert Polman, rechts Martin Heineke.

Vanochtend vroeg lag er al een mail in mijn box van de ijsmeester van de IJLP: we hebben een baan geveegd van 3 km. op de Vuntus en gaan om 13.00 uur open!!!
Ik durfde het rond te bazuinen, ze hadden het zelf ook al getwitterd. En terwijl ik op de radio de problemen rond Giethoorn hoorde (lees daarover meer in 'eerdere berichten'), begon de zon in Wijdemeren en omgeving lustig te schijnen. Ht teken om rond 13.00 uur naar de Vuntus te fietsen in een temperatuur net boven nul. De verwachtingen waren hoog gespannen. Wordt het dan tocvh nog echt, deze winter?
De verwachtingen kwamen volledig uit: veelal goed tot zeer goed ijs, nog geen opengetrapte scheuren, prachtig weer, zeer weinig mensen (ik had er veel, veel meer verwacht), een zeer ontspannen en aangename sfeer. Wintersport in Nederland van het hoogste niveau!!!

In het filmpje hoort u het al, maar ng beter is het zwart op wit (hier dus blauw op lichtblauw) te zetten: word lid van de ijsverenigingen. De laatste drie winters hebben we in Wijdemeren en omgeving slechts kunnen schaatsen dankzij de inzet van de vele vrijwilligers van de verenigingen. En wat kost zoiets nou? Schrik niet: ongeveer 10,00 Euro per jaar. En voor dat luttele bedrag mag u iedere keer gratis de baan op als er geveegd is. Wat weerhoudt u nu nog? DOEN!!!

Morgen en zaterdag kunt u nog heerlijk schaatsen; de zondag wordt wel heel twijfelachtig, vroeg in de ochtend heeft u dan nog de meeste kans. Aan het eind van de zaterdag is de temperatuur al boven nul en komt daarna er hoogstwaarschijnlijk niet meer onder. Zondag wordt ook (winterse) neerslag verwacht. De volgorde kan sneeuw, ijzel en regen worden.

Een zeer belangrijke opmerking: Als u gaat schaatsen, dan doet u dit onder uw eigen verantwoordelijkheid. Aan de gegevens op deze site kunt u geen enkele rechtsgeldigheid ontlenen. Wees ook voorzichtig. Het ijs is nog steeds niet erg sterk en kan een beperkt aantal mensen dragen. Heeft u enige twijfel, blijf dan aan de kant.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend

Korte impressie vanaf de telefoon;
Vuntus, 24-01-2013

Korte impressie vanaf de telefoon; tegenlicht lijkt sneeuw, is echter zwart ijs!!!
Vuntus, 24-01-2013


 

23-01-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-6.9 C

-2.6 C

-11.3 C

n-o

Bft. 3

Bft. <1

----

Korte update, 24-01-2013, 8.45 uur

Op de Vuntus heeft de ijsvereniging IJLP een baan geveegd van ongeveer 3 km. De baan is open vanaf 13.00 uur.

Update 12.00 uur. Giethoorn; is dit leuk schaatsen???

foto: Joost Blokzijl (http://twitpic.com/bxsvej

Persbericht De Telegraaf:
De eerste toertocht op natuurijs in Giethoorn, de Vijf Merentocht, is vlak na de start afgeblazen. Het is te druk op het ijs. De politie heeft de straten in de Overijsselse plaatsen Giethoorn en Wanneperveen afgezet om orde te scheppen in de chaos die is ontstaan rond de tocht.
De ijsclubs van Giethoorn en Wanneperveen maakten de afgelasting zojuist bekend. Het is te druk geworden in het gebied, waardoor de kwaliteit van de ijsvloer achteruit is gehold, zo meldt ijsclub Belterwiede. Op sommige plekken ligt al water op het ijs.
Volgens Rieks Poelman van de sectie toertochten van de schaatsbond KNSB waren er rond half 11 al zo'n 17.000 schaatsers op het ijs in het Overijsselse merengebied. Op de wegen naar het schaatsgebied liep het verkeer volgens hem steeds verder vast, een aanwijzing dat er nog vele duizenden schaatsliefhebbers onderweg zijn naar Giethoorn en Wanneperveen. We kunnen de veiligheid niet meer garanderen, zei hij. Er zijn uitgebreide verkeersmaatregelen genomen, melden schaatsers die van plan waren om zich in te schrijven voor de toertocht over natuurijs.
Op de snelweg A32 (Meppel - Zwolle) ontstond donderdagochtend een lange file voor de afslag Giethoorn. In het landelijke gebied konden de smalle straten het verkeersaanbod niet aan. Ook voor de plaatsen was de onverwacht grote toeloop te veel.
Toen er rond 10.30 uur al 17.000 schaatsers waren ingeschreven besloten de organiserende ijsclubs de inschrijving te sluiten. Kort daarop werd de hele tocht afgelast. Er was op een toeloop van zo'n 10.000 schaatsers gerekend, eenzelfde aantal als vorig jaar van start ging. De organisatie en de KNSB vragen schaatsenrijders met klem om niet stiekem buiten de 11 startplaatsen om toch de tocht te gaan rijden. Het is echt te gevaarlijk, benadrukt Poelman.

Bericht No. 18 van 23-01-2013, 17.30 u.

Dank aan de inmiddels bekende vegers!!!

Dankzij deze mensen (er is een aparte pagina gemaakt van alles wat ik na mijn oproep heb binnengekregen) konden velen gisteren en vandaag een rondje van ongeveer 3 km. schaatsen op de Stille Plas. Gisteren was het natuurlijk erg rustig, maar het nieuws verspreidt zich tegenwoordig zeer snel, waardoor het vandaag flink drukker was, maar gezellig druk.
Een smal baantje en behoorlijk wat mensen......dat geeft natuurlijk al opengetrapte scheuren. De schaatskwaliteit hield niet echt over, maar de strenge vorst van afgelopen nacht had het ijs wel flink versterkt.

Korte impressie vanaf de telefoon;
Stille Plas, 23-01-2013

Ik heb flink wat ijsmeesters op het ijs gezien, dus ik ben nieuwsgierig of zij (vanuit de verenigingen) nog actie gaan ondernemen. Op mijn vragen daaromtrent wilden ze (nog) niet ingaan. U zult derhalve morgen zelf kunnen kijken.
Van Anneke Bodaar kreeg ik de melding dat op de Vuntus 'een beetje' werd geveegd. Dat zal ook wel burgerinitiatief zijn.
De terughoudenheid van de ijsverenigingen is wel te begrijpen: zij gaan voor zondag de 12 cm. (vereist voor een toertocht) niet meer halen.
Een ander burgerinitiatief kreeg ik van Floris van Mens:

Maandag, gisteren en vandaag heb ik op de Stille Plas geschaatst. Maandag was het ijs nog prima, behalve dat je de sneeuwduinen moest omzeilen. Ik kocht daarom een sneeuwschuiver en nam die gisteren mee. Iemand anders had al een baan uitgezet en daar ging ik op door. Ik veegde zelf een kwartiertje en gaf hem toen over aan een andere bereidwillige schaatser met de boodschap dat hij hem als hij er genoeg van had weer door moest geven aan een ander. Werkte prima! En sneeuw schuiven is leuk werk! Tijdens het schuiven krijg je een stortvloed van complimenten van de dankbare schaatsers over je heen. Zeer motiverend!! Vandaag was ik er dus weer en weer met mijn schuiver. Het ijs is op sommige plekken heel slecht. Op een deel waar het wel heel bar was heb ik een baan naast de bestaande gemaakt. Daar was het ijs uitstekend. Dus hier mijn oproep: NEEM EEN SNEEUWSCHUIVER MEE!!!  Maak zelf een stukje schoon en geef je schuiver dan door aan een ander. Als je stopt met schaatsen haal je je schuiver weer op. Dus zet wel met viltstift je naam op de steel. 
 

Leuke manier van samenwerken! Veel plezier!

Tenslotte. De eerste officile toertochten in Nederland zijn uitgeschreven: Giethoorn en Blokzijl. Tot en met zaterdag (en zeer waarschijnlijk ook nog zondag) kan er in ieder geval geschaatst worden. U bepaalt zelf waar.
Een zeer belangrijke opmerking: Als u gaat schaatsen, dan doet u dit onder uw eigen verantwoordelijkheid. Aan de gegevens op deze site kunt u geen enkele rechtsgeldigheid ontlenen. Wees ook voorzichtig. Het ijs is nog steeds niet erg sterk en kan een beperkt aantal mensen dragen. Heeft u enige twijfel, blijf dan aan de kant.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

Schaatsen slijpen n Glhwein, Stille Plas, 23-01-2013

22-01-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-4.7 C

-1.8 C

-7.6 C

o-n-o

Bft. 2 3

Bft. <1

----

Bericht No. 17 van 22-01-2013, 17.00 u.

Hulde aan de onbekende veger!!!

De vraagtekens van het vorige bericht (Over en uit???) zijn beantwoord! Een voor mij nog onbekende veger/veegster heeft een compleet rondje geveegd (ongeveer 3 km.) met een breedte van ong. 2m.
Het was voor mij absoluut een verrassing. Ik was eerst bij de Loosdrechtse haven (1e Plas): noppes. Bij de Vuntus: noppes.
Het weer was prachtig, dus ging ik nog even door naar de Stille Plas, waar ik afgelopen zondag nog voor de sneeuw uit, had geschaatst. Ik zag wel wat mensen bewegen, maar toen ik dichterbij kwam, bleek er een heus baantje te zijn geveegd.
Hulde aan deze voor mij nog onbekende veger/veegster (wie het weet mag het zeggen op weerstation@DeArend.nl)
Hopelijk is de onbekende veger/veegster er morgen ook. En als u ook gaat, stop een paar losse Euro's in uw zak. Komt u hem/haar tegen dan lijkt het mij een dankbaar gebaar hem/haar n of meer Euro's toe te stoppen. Is de grote onbekende een 'individu', dan heeft hij/zij eer naar werken. Is het een vertegenwoordiger van een ijsvereniging (die anoniem wenst te blijven), dan heeft de ijsvereniging toch nog enige welverdiende inkomsten.

Een volkomen onverwachte verrassing; Stille Plas, 22-01-2013

Want morgen met veel zon en toch vorst wordt een aangename dag. En zeker tot zaterdag/zondag blijft het vriezen met aangenaam tot redelijk aangenaam weer (weinig wind, behalve zondag).
Een zeer belangrijke opmerking: Als u gaat schaatsen, dan doet u dit onder uw eigen verantwoordelijkheid. Aan de gegevens op deze site kunt u geen enkele rechtsgeldigheid ontlenen. Wees ook voorzichtig. Het ijs is nog steeds niet erg sterk en kan een beperkt aantal mensen dragen. Heeft u enige twijfel, blijf dan aan de kant.

Update 21.00 uur

Wat een prachtig verhaal!!!

Tussen 19.40 uur en 19.56 uur kreeg ik diverse mails binnen met filmpjes en foto's.
Ik kan u mijn bewondering en waardering voor dit schitterende initiatief laten meebeleven, door ongecensureerd de berichten, filmpjes en foto's op een aparte pagina te plaatsen. HIER LEZEN. (Maar pas nadat u bovenstaande tekst heb gelezen!)
En, vegers, als jullie er morgen ook zijn.....ik bied me aan als extra PK.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

1e Plas, Loosdrecht, 22-01-2013

De Vuntus, Loosdrecht, 22-01-2013

De Stille Plas, Loosdrecht, 22-01-2013

21-01-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-2.8 C

-1.9 C

-3.7 C

o

Bft. 4

Bft. 1

1.8 cm sneeuw

Bericht No. 16 van 21-01-2013, 14.00 uur

Over en uit???

De kop spreekt natuurlijk boekdelen, inclusief de vraagtekens.
Want laten we wel met beide benen op de grond blijven staan (en niet op het ijs): de Loosdrechtse Plassen hadden grotendeels een laagje van ongeveer 4 cm en vele open plekken, maar die 4 cm is nu bedekt met een forse laag sneeuw van minstens drie centimeter of meer. T dun voor de ijsverenigingen om de sneeuwschuivers het ijs op te sturen.
Mijn 35 jarige ijservaring in het hele plassengebied gekoppeld aan mijn (hopelijk) gezonde verstand, zegt: waag het er maar niet meer op.
En als u dan zegt: "Ik heb er gisteren geschaatst, dus kan het vandaag ook nog!", dan wens ik u het beste. Van aangenaam en veilig schaatsen kun je m.i dan niet meer spreken.

Uitzicht van De Arend, 21-01-2013

Na het schrijven van dit bericht, ga ik mijn grasthermometer bedekken met een laagje sneeuw. U kunt dan zelf volgen wat de temperatuur bij het ijs doet, als dat ijs bedekt is met een laagje sneeuw. Zolang deze vorstperiode nog aanhoudt, laat ik de sneeuw daar liggen. Er komt namelijk nog behoorlijk wat vorst deze week (voornamelijk veroorzaakt mdat er een sneeuwdek ligt). De ijsaangroei zal minimaal zijn.
En de vraagtekens dan achter 'Over en uit???"
Mijn insteek is, dat je met stellige beweringen erg moet oppassen. Zekerheid in het weer bestaat eenvoudig niet. Wind (die weliswaar niet voorspeld wordt de komende dagen) zou mogelijkerwijs de sneeuw nog weg kunnen blazen. Of: de huidige vorstperiode blijft nog wekenlang voortduren (we mogen rekening houden met een einde na of tijdens het weekend).
Spijtig resumerend schrijf ik: het houdt niet over.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend

 

20-01-2013

Metingen tot 15.00 uur, worden morgen geactualiseerd.

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-4.9 C

-3.4 C

-6.5 C

o

Bft. 5

Bft. 2

3.2 cm sneeuw

Bericht No. 15 van 20-01-2013, 14.30 uur

Nu eerst maar afwachten hoeveel sneeuw er valt

Terwijl ik deze woorden tik (14.30 uur) vallen de eerste kleine sneeuwvlokjes in Kortenhoef.
Met zoon Thomas en schaatsvriend Willem de Jongh hebben we de Loosdrechtse Plassen genspecteerd, maar eerst even een aantal rondjes geschaatst op de Breukelveensche- of Stille Plas (ook Loosdrecht, gemeente Wijdemeren). Er werd flink geschaatst door enige honderden mensen. Meer mensen moesten er ook niet op, zo ging het net bij een dikte van 4 5 centimeter. Geen optimale dikte, wl optimaal ijs van 'ijsbaankwaliteit' en eigenlijk ng iets aangenamer: goed hard, diep zwart en nog zonder opengetrapte scheuren, die met zoveel mensen op het ijs natuurlijk direct ontstaan. De gemeente Wijdemeren moest al veiligheidsdiensten aan het werk zetten om de verkeersstromen op de smalle weggetjes in goede banen te leiden.
Zelf had ik geen camera mee, maar wel een telefoon om eventueel een filmpje te schieten en/of foto's te maken. Een filmpje heb ik wel, toen vond de batterij door de intense kou het welletjes.
Mijn zoon heeft direct bij vertrek, zonder dat ik dat wist, onderstaand filmpje met zijn Iphone geschoten.

Video van Thomas Werkhoven vanaf de Stille Plas, Loosdrecht, 20-01-2013

Korte impressie vanaf de Stille Plas,
Loosdrecht, 20-01-2013

Maar hoe nu verder?
Het sneeuwt nu en dat blijft het doen tot morgen.
Ik heb contact gehad met de ijsmeester van de IJLP. Ook zij wachten geduldig af. Het ijs is nog te dun om de 400 kg. zware 'lichte' sneeuwveger het ijs op te sturen. En het is de vraag of er tot het weekend nog voldoende centimeters bijkomen om de 12 cm te halen, nodig voor een tocht. De kans is aanwezig dat de vorst na zaterdag is afgelopen.
Resumerend kan ik slechts n conclusie trekken: ik weet het even niet meer. Laten we nu eerst maar eens afwachten hoeveel sneeuw er gaat vallen. Kijk intussen naar de terugkeer van de Hagenees.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend

 

Het was, zij het voor n dag, prachtig op de Breukelveensche- of stille Plas, Loosdrecht.

Film van Marlin Burkunk, Stille Plas, 20-01-2013

 

19-01-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-3. C

-1.8 C

-6.5 C

o

Bft. 4 5

Bft. 2

----

Bericht No. 14 van 19-01-2013, 12.30 uur

Toverwoord is GEDULD, aangevuld met HOOP

De titel van gisteren heb ik maar laten staan, aangevuld met het woord HOOP!
Geduld.
Geduld is natuurlijk een schone zaak, maar lastiger op te brengen als de winter ons al zo lang in de ban houdt en we in onze omgeving nog steeds niet het ijs op kunnen. Met nadruk wil ik u vragen het toch op te brengen. Waagt u het toch, dan brengt u niet alleen uzelf in gevaar, maar ook (en wat mij betreft vooral!!!) de hulpverleners die u uit uw benarde positie moeten halen. Al het ijs in Wijdemeren en omgeving is ECHT onbetrouwbaar. Ankeveen en Kortenhoef door de laag sneeuw die er sinds dinsdag al ligt en de sinds die dag magere vorst waardoor er amper of zelfs geen ijsaangroei is geweest. Door de sneeuw en de hoge luchtvochtigheid is de kwaliteit alleen maar achteruitgegaan.
Loosdrecht heeft een prachtige plaat nog te dun ijs en verspreid over de plassen zijn er vele (wind- en vogel-)wakken. Ja, je zult her en der kunnen staan, maar weet u waar het gisteren nog open lag??? Loosdrecht is ook diep waardoor onder het ijs schieten een zr reel gevaar is.
De beste tip die ik u kan geven is: toon geduld!!!

Video vanaf de 1e Plas, Loosdrecht, 18-01-2013

Hoop
Hoop is vandaag toegevoegd aan de titel.
Vooral vanwege de te verwachten sneeuw voor maandag en dinsdag. Het zit al lang in de modellen, maar nu kunnen we met een grotere zekerheid er vanuit gaan dat de sneeuw ook werkelijk gaat komen. De hoop is dan vooral gericht op de eigenwijsheid van het weer in het algemeen en van depressies in het bijzonder: een 100 km zuidelijker passage van de depressie brengt ons dan geen of flink wat minder sneeuw. Al eerder deze vorstperiode deed 'het weer' wat anders dan de modellen (zelfs binnen 24 uur) voorspelden. Het geeft enige rechtvaardigheid aan de uitgesproken hoop.
In verband met de grote onzekerheid (voor de komende 24-48 uur) komt er vandaag geen nieuwe video; ik heb u niets nieuws te laten zien. Wel meld ik nog even dat nog steeds de modellen aangeven dat tot (en met???) het volgend weekend de vorst er nog in blijft, hoewel de Amerikaanse weerdiensten daar minder positief over zijn.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

18-01-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-1.2 C

+0.9 C

-3.4 C

o

Bft. 4

Bft. 1

----

Bericht No. 13 van 18-01-2013, 13.30 uur

Toverwoord is GEDULD

Vooruit, ik gooi er een tweede bericht tegenaan vandaag. Het eerste (en alle andere) kunt u nog lezen op de pagina van de eerdere berichten.
Want het is toch wel de moeite waard. Ja, het was enigszins teleurstellend dat de nachttemperatuur voor de tweede achtereenvolgende nacht tegenviel (het was vannacht warmer dan gisteren overdag!), het is jammer dat we zulke hardnekkige bewolking hebben (veroorzaakt door de ons zuidelijk passerende depressies), maar..... de vorst blijft er voorlopig ook hardnekkig in.
En met die prachtige plaat ijs in Loosdrecht (toch al een 4 cm langs de kant!!!) moet het wel heel gek lopen als wij daar over enige dagen niet kunnen schaatsen.
Het is voor de ijsverenigingen te hopen dat de groei doorzet tot 12 cm, de waarde die nodig is om een tocht te mogen uitzetten. Ook die kans zit er zeker in; er is een gerede kans dat de vorst aanhoudt tot en met volgend weekend.

Video vanaf de 1e Plas, Loosdrecht, 18-01-2013

Nu moeten we op die langere termijn altijd veel reserves inbouwen, maar we mogen zeker optimistisch blijven.
Het toverwoord is nu dus geduld en vooral het temperatuurverloop in de gaten houden. Door de hardnekkige bewolking (en terwijl ik dit schrijf schijnt de zon in Kortenhoef!!!) zal de ijsaangroei veel langzamer gaan, maar optimistisch mogen we zeker blijven.
Ik had al eerder voor deze vorstperiode (voor aangenaam schaatsplezier) Ankeveen en Kortenhoef al afgeschreven. Onze Ankeveense ijsmeester David Pos liet onbedoeld zien waarom. Tijdens de radiouitzending van vanmorgen zakte hij door het ijs van Ankeveen. Dat leest u hier.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend

 

Panaromafoto Loosdrecht 1e Plas, 18-01-2013

Bericht No. 12 van 18-01-2013, 09.30 uur

Pas op de plaats, deel 2

De titel van gisteren krijgt een vervolg: deel 2.
Ik zal vandaag nog wel een gaatje vinden om Loosdrecht te inspecteren, maar aan de inhoud van onderstaande video is niets veranderd. Wel kan men de volgende inhoud er aan toevoegen: de afgelopen nacht was warmer dan gisteren overdag!!!
Volledig tegen de verwachting binnen 24 uur in (er werd toch heus matige vorst afgegeven), steeg de temperatuur van -4 naar -2. Van ijsaangroei is dan amper sprake. De bewolking en de zeer zwakke wind uit het oosten (amper aanvoer van transportkoude) waren daar debet aan. Onder een heldere hemel had door uitstraling de temperatuur fors kunnen zakken.

Pas op de plaats: video vanaf De Arend, 17-01-2013

Nu zijn twee zaken duidelijk: de bewolking blijft ook de komende dagen hardnekkig n de vorst blijft er nog langer dan verwacht in.
Dat betekent......geduld......
We moeten extra geduld opbrengen nu de ijsaangroei achterblijft, maar we mogen nog steeds hopen op schaatsen op de Loosdrechtse Plassen.
Ik had al eerder voor deze vorstperiode (voor aangenaam schaatsplezier) Ankeveen en Kortenhoef al afgeschreven. Onze Ankeveense ijsmeester David Pos liet onbedoeld zien waarom. Tijdens de radiouitzending van vanmorgen zakte hij door het ijs van Ankeveen. Dat leest u hier.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend

 

17-01-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-5.1C

-2.7 C

-7.4 C

o

Bft. 2 3

Bft. <1

----

Bericht No. 11 van 17-01-2013, 11.00 uur

Pas op de plaats.

De titel heeft (althans voor mij) een dubbele betekenis. Het plan was vandaag naar het noorden af te reizen om aldaar de schaatsen onder te binden. Drie uur rijden voor eventjes schaatsen is toch wel erg veel, temeer daar de wintervooruitzichten nog steeds behoorlijk gunstig zijn.
De pas op de plaats zou ook kunnen betekenen: enthousiasme enigszins intomen omdat afgelopen nacht niet heeft gebracht wat werd verwacht: strenge vorst.
De avond begon gisteren uitermate gunstig: heldere hemel, een snel dalende temperatuur tot een dikke min 8. Daar bleef het echter bij: bewolking werd aangevoerd en langzaam kroop de temperatuur naar waarden rond de min 6.

Pas op de plaats: video vanaf De Arend, 17-01-2013

Nog steeds matige vorst, toch een beetje teleurstellend. De grote plassen van Loosdrecht kunnen wel wat meer kou gebruiken: er moet een stevige ijslaag gevormd worden op water met een gemiddelde diepte van 2 meter. (Dit in tegenstelling tot Ankeveen met een diepte van 50 cm tot 1 meter.)
De verdere vooruitzichten zijn toch niet ongunstig, ondanks het feit dat we niet in een 'standaard' wintersituatie zitten. Er is wel een hoog ten noorden van ons, echter is het wat beweeglijk en minder stabiel. Tegelijkertijd pogen lage drukgebieden warmere oceaanlucht naar het continent te brengen. Daar slagen ze wel in, maar het is de vraag of die lucht ons land gaat bereiken: ze passeren allemaal zuidelijk van ons. Het zuiden is dus het meest gevoelig voor eventuele dooi en de veelal daarbijhorende neerslag (mogelijk dit weekend).
Nu zijn lage drukgebieden van nature wispelturiger en het zal spannend blijven of de 'magere' hoge luchtdruk daar voldoende tegenwicht aan kan bieden. De Europese weerdiensten zijn daar wat optimistischer over dan de Amerikaanse.
We houden de vinger aan de pols en blijven voorlopig nog optimistisch!!!

Jos Werkhoven, weerstation De Arend

 

16-01-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-5.7 C

+0.1 C

-11.5 C

n-o

Bft. 3

Bft. 0

----

Bericht No. 10 van 16-01-2013, 14.00 uur

De ogen gericht op Loosdrecht!!!

Het moest er maar eens van komen: Loosdrecht in het centrum van de schaatsbelangstelling.
De reden waarom Ankeveen altijd eerst is, leest u hier).
En als u het bericht van gisteren nog even terugleest, snapt u helemaal waarom: Ankeveen en Kortenhoef zijn gisteren dichtgesneeuwd, Loosdrecht lag gisteren nog open, zodat de sneeuw het water aldaar verder kon afkoelen. Met een strenge vorst vannacht (De Arend tot -11,5) n weinig wind was het voldoende om Loosdrecht vannacht dicht te laten vriezen. De video is derhalve aan Loosdrecht gewijd.

Video van de Loosdrechtse Plassen 16-01-2013

Met sneeuw in de omgeving (geeft gauw een 4 graden of meer strengere vorst) en een gerede kans op minstens twee nachten strenge vorst (duimen!!!), geeft dat zeker kansen voor het weekend als het ijs dan is aangegroeid tot 6 cm of meer. Voor de Loosdrechtse ijsvereningingen zal het ook spannend worden: zij hebben 12 cm nodig voor een tocht. Ook die kansen zijn nog enigszins aanwezig, maar we moeten dan wel flink wat reserves inbouwen en hopen dat er geen sneeuw komt.
En ja hoor....helaas. Komend weekend zit er sneeuw in de lucht. Wederom is de kans het grootst voor het zuiden, maar ik reken erop dat we wel wat vlokken mee zullen pakken.
De onzekerheid is na het weekend (logischerwijs) nog groot, maar winterkansen blijven aanwezig!

(Zie hieronder voor de foto's van vandaag te Ankeveen en Loosdrecht).

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

1e Plas, Loosdrecht (foto 16-01-2013)

Bergse Pad noordzijde Ankeveense Plassen (foto 16-01-2013); inspectie van het ijs door de 'kwajongens'

Bergse Pad noordzijde Ankeveense Plassen (foto 16-01-2013); kijkend richting noord

 

Bergse Pad noordzijde Ankeveense Plassen (foto 16-01-2013); kijkend richting noord-west

15-01-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-3.0 C

-1.7 C

-4.3 C

n-o

Bft. 4

Bft. 1

6.0 cm sneeuw

Bericht No. 9 van 15-01-2013, 12.00 uur

Ankeveen en Kortenhoef in mineur; Loosdrecht???

Het slechte scenario is helaas uitgekomen: 4 5 cm sneeuw in Wijdemeren en omgeving. In vergelijking met andere delen van het land was hier de sneeuwval matig, maar genoeg om de ijskwaliteit van zowel Ankeveen als Kortenhoef sterk te verslechteren. Nu is 4 5 cm nog niet zo heel veel, maar meer dan genoeg om de ijsaangroei fors, zo niet geheel, af te remmen. Buiten dat, op 'sneeuwijs' zitten we niet te wachten: zwakker, minder begaanbaar en zr onbetrouwbaar. En daar er hooguit een centimeter of 2 3 aan ijs lag, verwacht ik niet dat de ijsverenigingen daar in deze vorstperiode nog wat aan kunnen doen. Het is namelijk nog zeer onzeker of de winter ook na het weekend nog doorzet.

Video van de Dammerkade, Ankeveen met enig windgeruis en een trage start (ik blijf tenslotte amateur!!!)

In Loosdrecht daarentegen is de situatie nog enigszins hoopvol: de Vuntus en de Loosdrechtse Plassen liggen nog open. Door de vorst van afgelopen dagen n de sneeuwval is het diepere water goed afgekoeld. Vandaag en morgen zal er niet zo veel wind staan. Hopelijk is dat samen voldoende om ook deze wateren dicht te laten vriezen; vrijdag is er namelijk meer wind en dat belemmert ijsvorming.
Vanaf heden laat ik (helaas) Ankeveen en Kortenhoef links liggen en richt me nu op Loosdrecht.

(Zie hieronder voor de foto's van vandaag te Ankeveen en Loosdrecht).

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

Dammerkade zuidzijde Ankeveense Plassen (foto 15-01-2013)

Dammerkade noordzijde Ankeveense Plassen (foto 15-01-2013)

Vuntus, Loosdrecht (foto 15-01-2013)

Driesprong Loosdrecht, 1e plas (foto 15-01-2013)

14-01-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-4.5 C

-1.2 C

-7.9 C

z-z-w

Bft. 4

Bft. 1

0.5 cm sneeuw

Bericht No. 8 van 14-01-2013, 11.00 uur

Komende 24-36 uur cruciaal

De komende 24-36 uur zullen cruciaal worden voor eventueel schaatsplezier op de Ankeveense Plassen. Wellicht zijn Kortenhoef (nog geen gegevens) en Loosdrecht (idem) dan beter af. Ankeveen ligt namelijk sinds vannacht namelijk helemaal dicht (nog geen gegevens van de Dammerkade!!!); ik verwacht dat Loosdrecht nog grotendeels open zal liggen. Kortenhoef zal een tussenpositie innemen. Als er dan sneeuw gaat vallen is het te Ankeveen op ijs en in Loosdrecht waarschijnlijk op water.
U weet al dat er een depressie onze kant opkomt. De weg van dat ding bepaalt de hoeveelheid sneeuw (regen???) in onze omgeving. De meeste modellen laten de depressie ten zuiden passeren (gunstiger); er zijn ook modellen die de depressie over en zelfs ten noorden van het land laten passeren (zeer ongunstig). Hoe dan ook krijgen we er mee te maken en het volgen van de windkaarten zullen ons daar meer over gaan vertellen.

Eerste video met een wat abrupt einde!!!

De meeste modellen geven voor onze omgeving lichte sneeuw of zelfs niets en laten alles in het zuiden vallen. We hebben vanaf nu slechts af te wachten.
Want we hadden prachtige vorst in onze omgeving: tot -8.0 en aan de grond tot -12.
Het zal zeer waarschijnlijk vandaag de eerste ijsdag worden. De komende nacht zal minder koud verlopen door de komst van de depressie. De rest van de week mogen we tot (en met???) het weekend ook vorst verwachten.
Voor de sneeuw en de verdere ijsvorming moeten we dus duimen. Morgenochtend weten we meer!

(Zie hieronder voor de eerste foto's van gisteren en vandaag.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

Gaat het hier weer allemaal gebeuren? Bergse Pad. (foto 14-01-2013)

Het Googpad gisteren (foto 13-01-2013)

Googpad bij de brug, gisteren (foto 13-01-2013)

Bergse Pad zuidzijde (foto 14-01-2013)

Bergse Pad noordzijde; de 'opstapplaats' (foto 14-01-2013)

13-01-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

-2.1 C

+0.6 C

-4.9 C

o-n-o

Bft. 5

Bft. 1

Bericht Bericht No. 7 van 13-01-2013, 11.30 uur

Nog steeds veranderlijk, iets optimistischer

Het blijft veranderlijk n verrassend!
Niet slechts het weer, ook mijn afspraken zien er de komende dagen anders uit, waardoor ik beschikbaar blijf voor De Arend (en nu ook later ben dan beloofd!)
Verrassend: de nacht van vrijdag naar zaterdag. Alle modellen en berekeningen binnen 24 uur (!!!) wezen op een noord-oostelijke stroming en een vorst tot -5. Het pakte voor onze omgeving (en een groot deel van Nederland) volstrekt anders uit: een zuid-westelijke wind n temperaturen boven nul. Het bewijs dat zelfs binnen 24 uur het weer toch zijn eigen gang gaat en zich niets aantrekt van de berekeningen.

De sloot achter De Arend toont na de eerste nacht vorst (tot -4.9) een eerste ijslaag(je)

Afgelopen nacht voldeed wl aan de verwachtingen: op De Arend nt geen matige vorst (-4.9) en een noodzakelijke oostelijke stroming.
Hoe gaat het nu verder?
U heeft gezien: als we al binnen 24 uur geen betrouwbare gegevens kunnen verwachten, dan wordt het op de langere termijn natuurlijk helemaal koffiedik kijken.
Nu mag u de laatste opmerking best met een korreltje zout nemen, want we mogen trots zijn op wat de mens, mt zijn geavanceerde computersystemen en berekeningen betreffende het ongelooflijk gecompliceerde weer met zijn vele variabelen, aan verwachtingen kan produceren. Maar.... we zijn weer eens gewaarschuwd: het blijven altijd VERWACHTINGEN. Het kan dus altijd anders.
En de
weerkaarten zien er voor de komende tijd best gecompliceerd uit, maar ze zijn de laatste twee dagen wat eenvoudiger n voorspelbaarder geworden. De hoge luchdruk gaat het meer overnemen van de invloeden van de lage luchtdruk.
De dinsdag blijft daarop nog de uitzondering: het eerder gemelde laag komt echt onze kant uit en dat kan zelfs regen (kleinere kans, meer zuidelijk) en een flinke laag sneeuw (grotere kans) brengen. En waarschijnlijk is dat dan net op een pas gevormde ijsvloer.
Gelukkig heb ik nu morgen en overmorgen de kans inspecties bij de plas zelf uit te voeren. U zult dus weer van me horen.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

Bericht No. 6 van 11-01-2013, 10.30 uur

Lage dunk.....ehhh druk bepaalt de kou

Terwijl alle media hard roepen over vorst (mijn lijfblad NRC opende gisteren het weerbericht met 'schaatsen slijpen'), hou ik toch voorzichtige reserves aan.
Ik leg uit.
Tot dinsdag hebben we zeker vorst; daar bestaat weinig misverstand over. En die vorst wordt ook nog eens verzorgd door de 'ideale' situatie: een hoog boven Scandinavi, waardoor wij vanuit het oosten aanvoer van koude lucht krijgen.
Vanaf dinsdag wordt de situatie geheel anders: een lage druk gebied (nu nog in de buurt van IJsland) zakt zuidoostwaarts richting Nederland. De verwachting is dat dit laag ten zuiden van ons langs gaat. Mooi, want dan blijft vanuit het oosten koude lucht worden aangevoerd. Minder mooi is dat er een behoorlijke kans is, dat dit laag een sneeuwlaag komt brengen.

De ketting van de waterton van De Arend heeft vannacht de eerste vorst gepakt.

En waar valt die sneeuwlaag dan op? Op water of op het eerste laagje ijs? De sloten en beschuttere plekjes zullen dan wellicht al een ijslaagje hebben gevormd, over de plassen ben ik nog erg onzeker: met name zaterdag en zondag staat er (ook nog 's nachts) een behoorlijke stevige wind die ijsvorming zal belemmeren. We mogen ook niet vergeten dat door de achterliggende zeer zachte periode het water nog erg 'warm' is. De harde wind helpt zeker met het afvoeren van die warmte, maar wat wordt ons verder na dinsdag gebracht?
Niet veel anders dan de situatie van dinsdag: lage drukgebieden die ten zuiden van ons land gaan passeren (hopelijk!!!) en ons in een oostelijke stroming houden maar tegelijkertijd vochtiger lucht aanvoeren die ook weer niet bevorderlijk is voor het vormen van een sterke ijsvloer.
En in al die onzekerheid ben ik ook nog eens niet beschikbaar voor De Arend van zondagochtend tot en met dinsdagavond om voor u de vinger aan de pols te houden.
Maar zondagochtend kom ik met een laatste update en woensdagochtend ga ik (met video) de situatie inspecteren aan de plassen. Het blijft dus nog steeds spannend!!!

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

Bericht No. 5 van 09-01-2013, 15.30 uur

Geen nieuws is niet altijd goed nieuws....

Er valt weinig nieuws te melden in vergelijking met gisteren.
De kleine veranderingen die we zien horen nu eenmaal bij de lastige voorspelbaarheid van het weer op de wat langere termijn.
Ja, de kou gaat zeker invallen vanaf vrijdag en dan hebben we zeker een paar dagen vorst. Echter.....wordt er vandaag al iets minder afgegeven. Waar we gisteren nog uitschieters zagen tot onder de 5 graden, zijn die vandaag verdwenen. Het is allemaal wat vlakker geworden.

De weerkaart zoals deze vandaag voor over een week wordt afgegeven.
De actuele weerkaarten vindt u hier.

Voor de langere termijn (n het weekend) geven de weerkaarten nog steeds een voor vorst niet optimaal beeld. De afbeelding hierboven voor over n week is daar een goed voorbeeld van. Nederland bevindt zich dan letterlijk in een 'niemandsland': in rust tussen de verder weg liggende weersystemen.
Het kan dus werkelijk nog alle kanten op!!!

Jos Werkhoven, weerstation De Arend

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

Bericht No. 4 van 08-01-2013, 10.00 uur

Toch weer even spannend!

Door het gebruik van onderstaande afbeelding (waar u overigens altijd hier de meest actuele versie van kunt vinden), lijkt er sinds het vorige bericht niet veel veranderd.
Behalve dat we inmiddels aan een nieuw jaar zijn begonnen, lijkt het er op dat de winter weer van zich zal doen spreken.
Voor ondergetekende geeft dat een dubbel gevoel: de voor de winter interessante dagen (13-14 en 15 januari) ben ik afwezig en kan ik voor weerstation De Arend niets doen. Echter...mocht het tot een schaatsperiode gaan leiden, dan zal ik (en u!!!) waarschijnlijk niets hoeven missen.

De Europese en Amerikaanse modellen zijn het met elkaar eens: het weekend wordt winter, daarna is het nog zr onzeker.

Welnu, laten we de situatie wat nauwkeuriger bekijken.
Bovenstaande combinatieverwachting van de Europese (rood) n Amerikaanse (blauw) weerdiensten geven tot en met 15 januari een gelijk beeld: vorst! Nog niet spectaculair, maar in ieder geval eenduidig. Na 15 januari (en dat is pas over zeven dagen) gaan de verwachtingen uiteen lopen en als ik de weerkaarten voor die dagen bekijk, dan kan het nog alle kanten op: het hoog dat zich net voorzichtig op een goede positie heeft genesteld, wordt al weer van vele kanten bedreigd waardoor het opschuift en wegzakt.
Nu zijn dit pas verwachtingen voor over zeven en meer dagen, maar meer dan de moeite waard om goed in de gaten te houden!

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

Bericht No. 3 van 10-12-2012 10.00 uur

Wachten op volgende kans

De Europese en Amerikaanse modellen zijn het met elkaar eens: deze week is er een kort kwakkelwintertje.

Het zag er allemaal enigszins hoopvol uit, vorige week. Tenslotte ga ik hier niet schrijven als we er helemaal niets mee kunnen. Ik startte het schaatsnieuws omdat er voor deze week gunstige vooruitzichten waren. Er waren enige reserves die ik ook beschreef, maar het blijft spannend het weer dan te volgen en te kijken hoe de ontwikkelingen gaan. Echter mag ik nu constateren dat de reserves die ik onlangs uitsprak, zijn bewaarheid.
De gunstige voorwaarden waren er al wel: een afgekoeld continent met temperaturen onder de normale waarden n een hogedrukgebied ten noordoosten van ons. Zoals verwacht trok het hogedrukgebied t ver oostwaarts om ons van transportkoude te voorzien. Daardoor kunnen de storingen vanaf de oceaan ons weer benvloeden.
Het zal eventjes licht winters worden deze week, maar veel zoden zet dat niet aan de dijk.
Enfin, de (meteorologische) winter is nog maar nt begonnen; we wachten dus geduldig op een volgende kans!
Eerlijk gezegd komt het me nu wel goed uit. Normaal gesproken leg ik mijn werk neer als het vriest en in de wintermaanden heb ik door meer rust op de uitgeverij ook die kans. Ik schreef eerder al dat ik nu in topdrukte zit: mijn werk kan ik nu verder afmaken.
Tenslotte: door de speldenprik van de winter werd ik ook goed wakker geschud en zal dat zeker de rest van de winter blijven en dat betekent dat het weer dagelijks nauwkeurig wordt gevolgd. Als er zich kansen gaan voordoen, leest u dat weer hier. Tot gauw!!!

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

08-12-2012

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-2.7 C

+1.7 C

-7.3 C

zw

Bft. 4

Bft. 1/2

--

07-12-2012

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

+0.7 C

+1.7 C

-0.3 C

z

Bft. 6/7

Bft. 2

13.6 cm sneeuw

Bericht No. 2 van 07-12-2012 10.30 uur en sneeuwupdate om 23.30 uur

Sneeuw - vorst - dooi - vorst

Uitzicht van De Arend. Foto van gisteren, inmiddels ligt er een dubbele laag.
Klikken op foto geeft panoramabeeld.

De titel spreekt boekdelen: er zit veel in de lucht (en tijdens dit schrijven valt er veel uit: het sneeuwt behoorlijk in onze omgeving).
Wat mogen we verwachten?
Voorlopig zal vandaag hier nog flink wat sneeuw bijvallen, ik ben benieuwd wat ik aan het eind van de dag meet (de actuele sneeuwgegevens vindt u niet direct terug in de metingen: sneeuw hoopt zich in de regenmeter op en moet aan het eind van de dag worden ontdooid!)
Update 23.30 uur: vandaag 13.6 cm en gisteren 2.8 cm; totaal een laag sneeuw van 16.4 cm!
Vannacht mogen we een flinke vorst verwachten bij heldere hemel n een sneeuwdek: de -10 kan dan haalbaar worden. Morgen wordt een stralende winterdag met veel zon. Dat zou voor mij een schitterende inspectiedag kunnen worden van de plassen, ware het niet dat ik ook nog een privleven heb: komend weekend help ik mijn zoon verhuizen. Anderzijds zou inspectie niet veel opleveren, daar er enige dagen van dooi gaan volgen.
Maar in de loop van volgende week komt er een tweede kans, hoewel ik deze (nog) niet zo heel groot acht. De weerkaarten laten wel een hoog ontstaan, maar deze zit eerst nog te noordelijk en later te oostelijk. Wel zal de tweede helft van de week beslist winters zijn met aardige vorstkansen.
Ik blijf het nauwkeurig voor u volgen, maar gun me de komende dagen even een pas op de plaats i.v.m. de verhuizing, de dooi na het weekend n een overvolle agenda voor de uitgeverij (veel scholen moeten vr 31 december hun 'prestatiepot' leegmaken; dat vraagt van mij een 'topprestatie'!)

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

06-12-2012

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

+0.0 C

+2.7 C

-2.7 C

z-z-w

Bft. 6

Bft. 2

2.8 cm sneeuw

05-12-2012

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

+1.2 C

+3.5 C

-1.2 C

z-w

Bft. 6

Bft. 1

Bericht No. 1 van 05-12-2012 11.30 uur

Alle begin is moeilijk en de eerste winterspeldenprik

Ondanks de magere vorst (-1) was er toch een eerste ijsvorming in de sloot achter De Arend. Het water heeft dus al de goede temperatuur bereikt.

De titel spreekt niet alleen over het weer, maar meer over mijzelf.
Door flinke drukte op de uitgeverij is de focus even iets minder op het weer geweest. Echter werd ik toch wel een beetje verrast door de eerste ijsvorming in de sloot achter De Arend vanmorgen (zie foto). Op 150 cm had het slechts n graad gevroren (aan de grond, dus bij het water -4) en er had zich voor de eerste keer een ijslaagje gevormd: het water in onze omgeving is dus al goed afgekoeld.
De rest van de week blijft het in ieder geval koud met in het weekend mogelijk temperaturen die in de richting kunnen (!) gaan tot min -10.
Nu mogen we die temperatuur van -10 wel met een korreltje zout nemen: die is slechts mogelijk als er ook een wit sneeuwdek ligt. Maar ook die kans is voor onze omgeving wel aanwezig.
Reken uzelf nu niet meteen rijk, maar beschouw het wel als een goede waarschuwing om (als u het nog niet gedaan heeft) de schaatsen aan een goede inspectiebeurt te onderwerpen en ze maar meteen te laten slijpen. Nu is het nog rustig en dan heeft u alles klaar als het cht kan.
Want dat de winter deze week al een flinke speldenprik uitdeelt, is wel zeker.
Ik ben in ieder geval weer wakker geprikt en zal vanaf heden wl nauwkeurig het weer en de modellen in de gaten gaan houden zoals u dat al sinds 2002 van mij gewend bent.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend