Winter 2012-2013

Vanaf bericht 23

Oudste bericht onder, nieuwste boven.

Bericht  No. 27 van 27-02-2013 12.00 uur

Het laatste ijs verdwijnt.

De Arend, 26-02-2013

Het laatste ijs verdwijnt op De Arend.
Ik verwacht dat dit toch echt wel het laatste berichtje van deze winter op deze pagina zal zijn.
Niet omdat er veel nieuws valt te melden (over nieuws straks meer!), maar meer omdat er toch een zekere afsluiting mag zijn van deze bijzondere winter van 2012-2013. U leest daar trouwens alles over in de 'Eerdere berichten 1 en 2' die u hier linksboven vindt.

Temperatuur in Nederland
op 4 maart 2005

Hoewel.... met het weer moet je altijd voorzichtig zijn; het laat zich altijd weer van een verrassende kant zien. In 2005 stonden we hier nog begin maart op het ijs na temperaturen tot -14.3 op 4 maart 2005 (zie afbeelding rechts).
Als we de verwachting voor de lange termijn mogen geloven, zit dat er voor de eerste twee weken van maart niet meer in.

Dat het weer verrassende effecten kan hebben op (een deeltje van) de Ankeveense Plassen, lieten twee ingezonden berichten van 23 februari 2013 zien. Ik kreeg foto's van twee mensen die op die dag aan het begin van het Bergse Pad even op het ijs hebben gestaan. Ik heb daar geen melding van gemaakt: het past niet bij de doelstelling die ik heb met deze pagina; ik publiceer pas dan als er een kans is wanneer meerdere mensen de schaatsen onder kunnen binden. Dat hoeft niet zonder risico te zijn, tenslotte is het zich begeven op het ijs altijd al een zekere mate van risico, maar u mag van mij toch betrouwbare informatie verwachten, inclusief informatie over de eventuele risico's.

Welnu. De laatste rondjes zullen door ondergetekende nog worden geschaatst op de banen van Amsterdam en Utrecht en in de tussentijd komen de bloembollen al boven de grond op De Arend. Het wordt tijd om de groentetuin voor het nieuwe seizoen klaar te maken!

Ik dank u allen hartelijk voor uw veelvuldige bezoek aan deze pagina, de vriendelijke woorden op het ijs, in het gastenboek of via de mail.
De volgende vorstperiode mag u weer op me rekenen.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

Bericht  No. 26 van 15-02-2013 12.00 uur

Ze waren er.....

Foto K.P. Meindertsma, Bergse Pad, 14-02-2013


Ze waren er dus toch!!! Kwajongens en kwameiden die het op een dunne laag gingen proberen. Over de werkelijke ijskwaliteit heb ik geen berichten binnengekregen. Volgens eenvoudige berekeningen kon er toch niet veel meer dan ongeveer 3 cm liggen.

Jammer van de sneeuw en de invallende dooi; daardoor konden meerderen er niet van profiteren.
Volgende week wordt het tijdelijk weer even licht winters, maar de verwachtingen daarover zijn beslist niet hoog gespannen.

Wellicht was het u al opgevallen: ik heb de grasthermometer tijdelijk verplaatst van zijn plekje van 10 cm boven het weiland naar 10 cm boven het ijs van de sloot. Dat is ongeveer 40 cm lager en geeft een beter beeld van de temperatuur aan het ijs.
Bovendien zijn vandaag de Hellmann koudegetallen weer bijgewerkt.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

14-02-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-1.2 C

+0.4 C

-2.8 C

n-o

Bft. 6

Bft. 2 3

5.8 cm sneeuw en ijzel/regen

13-02-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-1.4 C

+1.6 C

-4.3 C

n-o

Bft. 4

Bft. 1

----

12-02-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-2.3 C

+1.2 C

-5.7 C

n-o

Bft. 4

Bft. 1

----

Bericht No. 25 van 12-02-2013 22.00 uur

Zelfs niet voor de waaghalzen?!?

Temperatuur op De Arend  d.d. 12-02-2013
Klik op afbeelding is groot formaat.

Vooraleerst: leest u eerst even de berichten die u hier vindt?

Het lag beslist niet in de bedoeling hier nog wat te schrijven, echter......
Het is altijd leuk als je verrast wordt.
De verrassing zat in de volgende feiten welke u in de afbeelding boven kunt aflezen.
Er werd een flinke doorstaande wind verwacht afgelopen nacht. Die was er ook, maar gedurende een periode van vier uur nam de wind sterk af tot volledige stilstand om vier uur vanmorgen. Toen was inmiddels de temperatuur tot -5.7 gedaald. (op 150 cm) en tot -10 (10 cm boven de grond, aan het ijs dus ng kouder!) Het kan niet anders dan dat ht moment was waarop er fraaie geluiden in Ankeveen te horen waren: het dicht schieten van het wateroppervlak naar een ijslaagje.
Ondanks mijn afspraken vond ik even een gaatje om het te controleren: het was zo! Ondanks enkele windwakken lag het allergrootste deel ten noorden van het Bergse Pad dicht met een verse gezonde laag van 1 cm (n enkele meting aan de kant!!!)

Nu wil ik met bovenstaande niets suggereren, enkel mededelen. Zie voor de hierbijhorende informatie deze pagina.
 

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 


Bergse Pad noordzijde, 12-02-2013

Bergse Pad noordzijde, 12-02-2013

Bergse Pad zuidzijde, 12-02-2013

 

11-02-2013

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

neerslag

-2.0 C

+0.3 C

-4.3 C

o

Bft. 4

Bft. 2

----

Bericht No. 24 van 11-02-2013 22.00 uur

Zelfs niet voor de waaghalzen!!!

Ankeveen d.d. 10-02-2013

Vooraleerst: leest u eerst het bericht hier van 06-02-2013.

Welnu, de dagen van de magere vorst zijn aangebroken en ik verwacht toch dat zelfs de waaghalzen geen kans zullen krijgen om de volgende redenen.
Gisteren lag Ankeveen nog volledig open, op kleine stukjes zeer bros sneeuwijs na. De afgelopen nacht van -4 op De Arend zal daar niets aan veranderd hebben: de hele nacht en dag heeft de wind flink tot zeer flink doorgestaan. Ook de komende nacht, die wellicht nog kouder kan gaan verlopen, blijft de wind fors doorstaan.
Dan is er weer een nacht voorbij waarbij er niets aan de situatie zal zijn veranderd.
Als we dan ook nog eens de (zeer groffe en derhalve niet betrouwbare) vuistregel over ijsaangroei erbij nemen (elke nacht -5 is 1 cm ijsaangroei of alle nachten vorst optellen en delen door 5), dan hoef ik u verder niets meer te vertellen.

Vanwege afspraken morgen en woensdag ben ik ook niet in staat de werkelijkheid te inspecteren; ik zal donderdagochtend een beleefdheidsbezoekje brengen aan de plassen. Want nieuwsgierig blijf ik toch en ik wil graag weten wat de verschillende weersomstandigheden met 'onze plassen' doen.

Ik groet u allen hartelijk!

Jos Werkhoven, weerstation De Arend
 

 

Bericht No. 23 van 06-02-2013 09.00 uur

Licht winters weer geeft geen tromgeroffel.

Gecombineerde verwachting van de Amerikaanse (blauw) en Europese (rood)weerdiensten

De koorts bij de schaatsliefhebber begint al weer op te lopen. Van een afstand kan ik op een eenvoudige wijze uw temperatuur meten: de laatste dagen nemen de bezoekersaantallen aan de Arend weer fors toe.
Is daar een reden voor?
Kijken we slechts naar de gecombineerde pluimverwachting (afbeelding links) van de Amerikaanse en Europese weerdiensten (de meest actuele vindt u hier), dan zien we 7 8 nachten lichte vorst. De beide diensten zijn het goed met elkaar eens; dat geeft een grotere betrouwbaarheid. En met minder of geen bewolking kan er zomaar een paar graadjes vorst bijkomen, het betekent natuurlijk ook dat de gegeven vorst wel eens tegen kan vallen.
Bekijken we de ijsaangroei voor midden Nederland in ondiep water, dan zien we een laagje van ongeveer 4 cm; ook dat kan weer enigszins mee- of tegenvallen.
Maar het weer zou het weer niet zijn als (zeker voor de wat langere termijn) er ook niet wat onzekerheden bijkomen, die niet uit de bovengenoemde modelletjes zijn te lezen, maar uit de drukpatronen vallen op te maken. En die pakken voor ons net weer 'op de grens' uit. De KNMI meteoroloog schreef vanochtend: "In geval van een noordoostcomponent levert dit drogere en koudere lucht op, bij een noordwestcomponent wordt de kans op winterse buien groter."

Wat betekent dit alles voor u en wat betekent dit voor mij.

Voor u betekent het dat ik een groter beroep doe op uw eigen waarnemingsvermogen. Uit bovenstaande gegevens zou zich een ijslaag(je) kunnen vormen van 4 5 cm waarop door kleine aantallen met behoorlijk wat risico geschaatst zou kunnen worden. Houd de werkelijke metingen, windsnelheden en eventuele neerslag goed in de gaten.
Voor mijzelf betekent het dat ik het weer en de ontwikkelingen extra in de gaten blijf houden, maar met een zekere terughoudendheid daarover zal publiceren, zolang het bij bovenstaande situatie blijft. Het lijkt sterk op een situatie die we in onze omgeving meestal wel in de winter hebben: eventjes kort vorst, een dunne ijslaag op (delen) van de Ankeveense Plassen waar je met enkelen risicovol kunt schaatsen. Daar past geen luid tromgeroffel bij!

Tenslotte: In 'eerdere berichten 1 en 2' (linksboven) vindt u alle foto's, maar ook alle eerdere video's en berichten welke hier in deze winter zijn geplaatst.

Jos Werkhoven, weerstation De Arend

P.S. Nieuw toegevoegd vandaag: HELLMANN koudegetallen