Er was eens . . . . een verhaal te vertellen!!!

Geachte bezoeker van Uitgeverij De Arend,

Vooraleerst een hartelijk welkom op deze pagina van Big History primair onderwijs.

Misschien heeft u de link van Jos Werkhoven gekregen of bent u op een andere wijze op deze pagina terechtgekomen.
Wellicht heeft u gezocht op 'primair onderwijs', 'montessori' of 'Big History'.
Dan nodig ik u graag uit verder te lezen.
Mocht eerder genoemde op u niet van toepassing zijn, dan wil ik u toch vragen verder te lezen.

Het verhaal en de hulpmiddelen welke ik u aanreik zijn weliswaar ontwikkeld voor kinderen in het basisonderwijs, maar niets er aan is kinderachtig!
Het is het verhaal en het zijn de hulpmiddelen welke ik graag aan ieder mens op aarde wil doorgeven. Welke leeftijd, nationaliteit, huidskleur (dat ik dit verdorie nog moet noemen!!!), geloofsovertuiging, politieke overtuiging men ook heeft.

Het is namelijk het grote verhaal van de oorsprong en ontwikkeling van alles!
Het mooie van dat verhaal is dat het ons laat zien dat alles, maar dan ook werkelijk alles een gemeenschappelijke oorsprong heeft.
Die universele kennis en het universele besef en bewustzijn heeft de huidige en toekomstige mens heel hard nodig. De mens wil graag in vreedzame en duurzame harmonie met ons 'medeleven' (= mens, dier en plant) samenleven. Zorg voor ons medeleven zorgt ook voor aandacht voor onze omgeving: de aarde als totaliteit.

Het grote verhaal kan opgesplitst worden in wat kleinere deelverhalen, maar ze blijven altijd deel van het grotere geheel.
- het verhaal van de gehele kosmos: het heelal met al zijn sterrenstelsels, sterren en planeten;
- het verhaal van alle bouwstenen;
- het verhaal van ons zonnestelsel met onze zon, de aarde en overige planeten;
- het verhaal van het leven op aarde;

Het verhaal van het leven op aarde is verder onderverdeeld in:
- het verhaal van de mens op aarde;
- het verhaal van landbouw en veeteelt;
- het verhaal van beschavingen en culturen;
- het verhaal van de taal;
- het verhaal van de wiskunde (rekenen, meetkunde, algebra);
- en tenslotte het verhaal van de moderne revolutie en onze toekomst.

Ik wens u veel leesplezier toe en misschien gaat u wel met Jos contact zoeken.
Dan kan het eenvoudigst via mobiel +31-6-45173638 of vast 035-6564636 of via de mail: Werkhoven@DeArend.nl

 

 

De documenten

De volgorde van onderstaande documenten is bewust zo gekozen.
Ik raad u aan met het eerste document te beginnen.
De rest wijst zich vanzelf door de opmerkingen welke ik erbij heb geplaatst.

Via 1, 2 en tenslotte 3 krijgt u mijns inziens een goed overzicht Ťn inzicht wat Big History voor elk mens op aarde kan betekenen.

Om heel snel een overzicht te krijgen wat Big History onderwijs voor de mens kan betekenen, heb ik een document gemaakt met vijf metaforische afbeeldingen.
Dat document bekijkt u hier: Puzzel_metafoor

Ik wens u heel veel leesplezier!

 1. Er was eens . . . . een verhaal te vertellen . . . .

  De hulpmiddelen genoemd in bovenstaand verhaal:

  - De lijnen van het leven
  - De markeringsmomenten bij de lijnen van het leven
  (Deze zijn inmiddels al meer dan 20 jaar oud en sommige zijn aan wijziging toe, maar het geeft ondanks dat toch een goede indicatie van de ontwikkelingen en gebeurtenissen in de tijd.)

  - De machten van tien
  (Dit is een getekende simulatie van Eams Office naar het idee van Kees Boeke. Op bepaalde plekken heb ik werkelijke kleurenfoto's toegevoegd om de werkelijkheid beter te laten zien. Ze zijn goed te herkennen aan het ontbreken van het blauwe vierkantje in het midden en het ontbreken van de afstandsaanduiding in de linker bovenhoek.)

  - Het zinsontleedmateriaal van Maria Montessori
  In 'Er was eens . . . . een verhaal te vertellen . . . .' heeft u kunnen lezen hoe Jos dit materiaal heeft gebruikt om herhalende patronen in de kosmos als totaliteit te kunnen ontdekken, te bestuderen en te beschrijven.
  Het is niets meer en niets minder dan een wetenschappelijk gegronde werkwijze welke in vereenvoudigde vorm ook voor kinderen zeer haalbaar is.
  (Met een filosofisch/realistische beschouwing van Jos Werkhoven.)
   

 2. Maria Montessori, an example of Big History in primary education.
  Een Engelstalige uitgave van de International Big History Association.
  Het is een verzameling artikelen welke gepresenteerd werden op de Internationale Big History Conferentie in Amsterdam in 2016.

  In deze uitgave vindt u ook al o.a het artikel 'Er was eens . . .' in het Engels.
  Sommige artikelen zijn vertaald in het Nederlands en vindt u hieronder.
  - Montessori, een kosmische benadering van onderwijs

  - Raamwerk Big History en KOO

  Het volgende document is een licht gewijzigde versie van dit jaar.
  - Raamwerk voor ontwikkeling (2020)
   

 3. De volgende drie boekwerken zijn vrij recent en dienen slechts als voorbeeld hoe de eerste kosmische/Big History verhalen er uit zouden kunnen zien.
  Ik hoop dat leerkrachten met de ingrediŽnten welke de kosmos ons aanreikt en de eerder genoemde hulpmiddelen zelf de verhalen kunnen vertellen.

  - Kosmos stelt zich voor.
  - Kosmos geboorte
  - Het verhaal van alle bouwstenen

Voor leerkrachten die het moeilijk vinden zelf verhalen te vertellen, schrijf ik momenteel een handreiking hoe je met aangereikte hulpmiddelen zou kunnen werken en tot een verhaal zou kunnen komen.
Na het voltooien van de handreiking voor de leerkracht, schrijf ik de 'voorbeeldverhalen' verder af.
Dat zullen de volgende verhalen zijn:

 • Het verhaal van de oplichtende sterren.

 • Het verhaal van onze zon en onze aarde.

 • Het verhaal van het leven op aarde.

 • Het verhaal van de mens op aarde.

 • Het verhaal van landbouw en veeteelt.

 • Het verhaal van beschavingen en culturen.

 • Het verhaal van de wiskunde (rekenen, meetkunde, algebra).

 • Het verhaal van de taal.

 • Het verhaal van de moderne revolutie.