Platform Kosmische Opvoeding en Onderwijs Montessori - Big History

In het schooljaar 2015 - 2016 hebben Anne-Marie Poorthuis (Stichting Eigentijdse Verbindingen) en Jos Werkhoven (Uitgeverij De Arend) een cursus 'Kosmische Opvoeding en Onderwijs in verbinding met Big History' gegeven.

Anne-Marie en Jos zien de conferentie Building Big History: Research and Teaching van 15-17 juli 2016 als een motor en een kans om met een netwerk van betrokken leraren, opleiders en andere betrokkenen de kosmische educatie in het Montessori Primair Onderwijs čn overig innovatief basisonderwijs in Nederland  nader te onderzoeken en concreet te maken.
De onderzoeksvraag hoe we het kind kunnen meenemen in het zelfstandig bevragen van ruimte en tijd is daarbij leidend.

Vanuit de cursus is het Platform Kosmische Opvoeding en Onderwijs Montessori - Big History ontstaan.
Uitdaging is om met elkaar te bouwen aan een sterkere positionering van Kosmische Opvoeding en Onderwijs binnen het montessorionderwijs čn overig innovatief basisonderwijs in Nederland en we presenteren dat graag op de Big History conferentie tijdens de speciale sessies voor Kosmische Educatie Montessori primair onderwijs op zaterdag 16 juli 2016.

Informatie
Platform Kosmische Opvoeding en Onderwijs Montessori - Big History