Winter 2014-2015

Oudste bericht onder, nieuwste boven.

Bericht No. 5  van 09-02-2015 16.30 uur

Hoe was het nu in Ankeveen?

Het vorige bericht had als titel "Hoe is het nu in Ankeveen?"
Vandaag hoefde ik slechts twee letters in de titel van het bericht te veranderen.

Want...... ik ontving hedenochtend de volgende mail:

Dag Jos,

8 mensen hebben zich afgelopen zaterdag op het ijs begeven. Het kon nt.
De eersten waren er om 8:15. Om 11:00 uur werd het ijs te zwak en was de
pret afgelopen. Het was kort, maar mooi!

Met vriendelijke groet,

Eric Bunk

Bijgaande foto's werden meegezonden.

 

 

Met de hierna volgende temperatuurreeks is het toch bijzonder te noemen dat er uiteindelijk (met name door de laatste nacht) toch een ijslaagje ontstond dat tijdelijk een aantal mensen kon dragen.
De minimum en maximum temperaturen van dinsdag t/m zaterdag.
Minimum: -2.2, -3.4, -3.6, -1.7 en -4.4
Maximum: +5.5, +5.7, +2.4, +3.1 en tenslotte + 5.8

Was er na zaterdag nog vorst afgegeven, dan had ik er ook wel gestaan, maar genoemde temperatuurreeks met de wetenschap dat het na zaterdag was afgelopen, hield mij thuis met het zojuist gestarte boek 'Kom hier dat ik u kus - Griet op de Beeck'.
Dat kan ik u aanraden; over de avonturen van die 'kwajongens' laat ik me verder niet uit.

Naschrift 11-02-2015
JanWillem Drexhage heeft alles ook op YouTube vastgelegd. Nu niet slechts beeld, maar ook geluid: dat verraadt de zeer magere dikte van het ijs.

De winter duurt nu nog een week of twee en de langetermijnvoorspellingen zijn niet gunstig.
Het ziet er naar uit dat we het slechts met deze beelden moeten doen. De tijd zal het ons leren.

Jos Werkhoven
Weerstation De Arend
 

Bericht No. 4  van 05-02-2015 11.30 uur

Breedbeeldfoto van de Ankeveense Plassen; 05-02-2015, 10.00 uur
Klik foto voor groot formaat HR-foto

Hoe is het nu in Ankeveen?

Deze vraag krijg ik dezer dagen veelvuldig voorgeschoteld.
Begrijpelijk, want zelf ben ik ook altijd nieuwsgierig op welke wijze het ijs zich vormt onder de geldende omstandigheden.
Echter las u hier niets (tot vandaag dan!). Dat verklaart zich eenvoudig: zaterdag zijn de licht winterse omstandigheden al weer afgelopen; er was geen enkele kans dat velen meer dan n dag het ijs op konden. Bovendien waren de verwachtingen rooskleuriger (tot min 5) dan de werkelijk gemeten waarden (tot min 2 en min 3).

Van een 'vorstperiode' kunnen we derhalve niet met recht spreken; slechts een aantal nachten met enige vorst zetten geen zoden aan de dijk.
Het was vooraf ook duidelijk (en in die situatie verandert niet veel): kou door noordelijke polaire stroming veroorzaakt door een hoog ten westen van Nederland en een laag ten noord-oosten van Nederland. Dat is niet de winterkaart welke we wensen voor een echte vorstperiode. Bovendien is polaire lucht in tegenstelling tot continentale lucht altijd vochtiger: dat vergroot de kans op winterse buien en ijsaangroei bij hoge luchtvochtigheid is ook geen wens.

Mijn nieuwsgierigheid werd wl gevoed door de mogelijkheid dat zaterdagochtend het ijs wellicht net sterk genoeg zou kunnen zijn (ongeveer 4 cm) om een aantal schaatsers (risicovol) te dragen. Tenminste, als de verwachtingen tot min 5 ook daadwerkelijk zouden zijn uitgekomen.
Op weg naar Ankeveen was dat optimisme al enigszins getemperd omdat Wijdemeren en omgeving toch wat lichte hagel en sneeuw had ontvangen in de afgelopen nacht.

Hans (links) en Jos Geijsel bespreken het mogelijke straatverbod voor Jos en eventuele media.

 Doorkijkje ten zuiden van het Bergse Pad.

 

Wandelend naar de plassen met Hans Hazes (woonachtig aan het begin van het pad) werden we overvallen door meer hagel en sneeuw dan er al lag.
Wat later brak de zon al weer door en gaf me de kans een fraaie breedbeeldfoto te schieten (zie foto boven).

Hans meldde me ook dat Jos Geijsel inmiddels al was gearriveerd. als er iemand als eerste het ijs op wil, dan is hij dat.
Er werd gegrapt over een straatverbod voor Jos Geysel en eventueel opgetrommelde media.
En ja, dat maakt het allemaal ook wel weer leuk. Lekker dorps.

Mijn nieuwsgierigheid zal me waarschijnlijk nog wel morgen of zaterdag naar de plassen brengen. De schaatsen zullen hoogstwaarschijnlijk thuis blijven.

Jos Werkhoven
Weerstation De Arend
 

Bericht No. 3  van 27-12-2014 12.00 uur

Optimisme behoorlijk getemperd

Het vorige bericht startte ik met de volgende zin: ".....het lijkt, met nadruk LIJKT het er op, dat 2015 koud gaat beginnen."
Ik eindigde met: "Het weer is als de mens: behoorlijk voorspelbaar maar kan ieder moment weer verrassen."

De voorspelling van 24 december 2014
De meest actuele pluim vindt u hier.

Drie dagen geleden leek de voorspelling meer betrouwbaar dan gemiddeld (zie afbeelding boven), omdat zowel de Europese als de Amerikaanse weerdiensten het behoorlijk met elkaar eens waren.
Echter....worden we weer afgerekend op de betrekkelijke betrouwbaarheid als de termijn de drie dagen overschrijdt.
De afgelopen twee dagen schommelden de verwachtingen flink heen en weer en dat duidt weer een grotere onzekerheid.

Dat vertaalt zich naar de actuele prognose (27-12-2014; 10.09 uur) van ijsaangroei voor midden Nederland in ondiep water: gn!!!

Daarmee geven we de hoop natuurlijk nooit op, maar het eerder getoonde optimisme is wel behoorlijk getemperd.
En we onthouden goed: voorspellingen over een periode van na drie dagen nemen we als interessante kennisgeving aan, maar we trekken nog geen enkele conclusie.

Ik wens u allen een aangename jaarwisseling toe en ondanks de teleurstellende verwachtingen hopelijk toch weer tot snel.

Jos Werkhoven
Weerstation De Arend
 

Bericht No. 2  van 24-12-2014 14.00 uur

Na recordwarm 2014 een koude start van 2015?

De al enige dagen gevolgde trend zet zich door.
De meest actuele pluim vindt u hier.

Na het meten van een recordwarm 2014 lijkt, met nadruk LIJKT het er op, dat 2015 koud gaat beginnen.
Ik volg al enige dagen de trends en over trends kan ik het volgende zeggen: blijft de trend aanwezig in de modellen, dan wordt de voorspelbaarheid groter.
Ook een goede indicatie is als zowel de Europese ECMWF (de meest betrouwbare, ook afbeelding boven) n het Amerikaanse NCEP het met elkaar eens zijn. Dat is te zien in de run van eerder n van vandaag; zie afbeelding hieronder.

Maar.... zoals u van me gewend bent: het blijven verwachtingen voor de langere termijn, dus grote waarde mogen we er (nog) niet aan hechten.

Het blijft echter leuk deze verwachtingen nog nauwlettender te volgen en de eigen werkzaamheden z te plannen dat ik echt vrij ben als we werkelijk misschien het ijs op kunnen.

Dan moet het natuurlijk ook nog echt gebeuren, maar zoals gezegd, zijn de voortekenen niet ongunstig.
De weerkaarten zien er voorlopig heel behoorlijk uit en de volgende prognose, veel sneeuw in het weekend, kan het weerbeeld de goede kant op doen tuimelen. Een wit Europa koelt namelijk sterker af (grotere uitstraling).

Conclusie?
Een 'we komen op het ijs conclusie' is hieruit zeker nog niet te trekken.
Wel mogen we zeggen: de voortekenen zijn zeker niet slecht.

Geen slecht nieuws zo vlak voor de kerstdagen n na de constatering dat we een recordwarm 2014 hebben beleefd.
Het blijft te allen tijde 'ijs en weder dienende', maar controleert u uw materiaal maar vast en...... reken me nimmer af op dit soort uitspraken. U kent mijn credo: "Het weer is als de mens: behoorlijk voorspelbaar maar kan ieder moment weer verrassen."

Ik wens u allen aangename kerstdagen toe en hopelijk weer tot snel.

Jos Werkhoven
Weerstation De Arend
 

Bericht No. 1  van 25-11-2014 13.00 uur

De Arend is weer wakker... en alle begin is moeilijk.

De eerste pluim welke een beetje vorst afgeeft.
De meest actuele pluim vindt u hier.

Nu heb ik zeker geen zomerslaap gehouden maar mijn wakkermelding is slechts bedoeld u te laten weten dat u de komende winter weer op mij kunt rekenen; en zeker niet u nu te melden dat er een vorstperiode op komst is.

Wel is er vandaag op De Arend de eerste 'echte' vorst (op 150 cm hoogte) gemeten, zij het zeer mager: -0,6o C.
Ook verscheen vandaag de eerste langere termijn voorspelling met een beetje vorst in het vooruitzicht.
Het is allemaal zeer prematuur en twijfelachtig, zie hiervoor de combinatieverwachting hier.

Maar.... eens moet het beginnen en alle begin is moeilijk! Er wordt in ieder geval een start gemaakt met de afkoeling van de waterpartijen; een eerste voorwaarde voor een fijne ijsaangroei.

De meest gestelde vraag.

Mensen stellen mij het meest de vraag: "En Jos? Wat gaat het deze winter worden?"
Ik hoop dat u in deze mijn positie inmiddels wel kent, maar het kan geen kwaad nog eens te herhalen.
De beste wetenschappers, de beste meteorologen, de beste weercomputers doen onderzoek naar verwachtingen en weersystemen voor een heel seizoen, maar meer dan een kleine kansberekening komt daar niet uit. Lees daarvoor bijvoorbeeld de effecten van El Nio op het klimaat of de seizoensverwachting van het KNMI.
De grilligheid van het weer, de zeer moeilijke voorspelbaarheid van de effecten van de op elkaar inwerkende variabelen, zijn een prachtige metafoor voor het leven zelf.
We weten er heel veel van, maar het kan je plotseling zr verrassen

En als het gaat om onze wens op de schaats te staan, dan is het leuk de verwachtingen te volgen, maar uiteindelijk bepalen de werkelijk gemeten gegevens of n wanneer we het ijs op kunnen.
En wat die werkelijk gemeten gegevens betreft, zit u hier voor de Ankeveense, Kortenhoefse en Loosdrechtse Plassen op de juiste plek.
Als de meetgegevens mij aanleiding geven, trek ik er voor u op uit om verslag te doen (foto en video) van de plaatselijke situatie.
Hoewel de huidige verwachtingen het zeker niet aangeven, zou het de grilligheid van het weer in aanmerking nemend, misschien wel eens volgende week kunnen zijn. (Leest u deze laatste zin beslist niet als een verwachting, h?)

Welnu. Zoals altijd wachten we dus gewoon af. We houden de verwachtingen, maar vooral de werkelijk gemeten waarden in de gaten.

Tot het volgende bericht, zoals u rechtsboven kunt lezen: "Als er enige aanleiding is".

Jos Werkhoven
Weerstation De Arend