Winter 2010-2011 - deel 3

Oudste bericht onder, nieuwste boven.

Bericht No. 43 van 22-02-2011, 10.00 uur

Laatste kans verkeken.

Fraaie ijsbloemen op de ruit van de kas op De Arend na een nacht matige vorst.

De laatste kans die we met een gerede kans van slagen mochten verwachten, is helaas verkeken.
Ja! Het continent dat de kou moet brengen kent nog steeds diepvriestemperaturen.
Ja! Er ligt een hoog boven Scandinavië.
Ja! Er is vannacht op De Arend matige vorst gemeten (tot -6.5).
Maar nee!
Nederland is voor de zoveelste keer weer eens een grensgebied van warme en koude lucht, veroorzaakt door een iets te oost liggend hogedrukgebied boven Scandinavië en na vandaag trekt het verder oostwaarts. Het is dus echt Neederland!!!
Morgen verliest het hoog boven Nederland ook al terrein aan oprukkende storingen van de oceaan: bewolking, (winterse) neerslag en snel oplopende temperaturen.

Na de fraaie start van de winter was het leuk geweest ook nog even een fraai slotaccoord te hebben.
Het is ons niet gegund.
De echte diehards kunnen het wellicht morgen
hier nog even kort proberen.
 
Jos Werkhoven
, weerstation De Arend

Bericht No. 42 van 09-02-2011, 14.00 uur

Een laatste kans.....???

De sneeuwklokjes mogen dan wel bloeien op De Arend, het valt nog te bezien of de winter echt is afgelopen.

De dagen zijn al flink langer, de zon staat al fors hoger, maar op 21 februari (1985) en op 26 februari (1986) werden nog Elfstedentochten gereden.
Nu schrijf ik dit niet omdat er zich weer een zou aandie-nen, maar om eenieder er nog even aan te herinneren dat, ondanks het bijna lente-achtige weer van de laatste dagen, de winter echt nog niet voorbij is.
En als u deze pagina regelmatig bezoekt en de langere termijn verwachtin-gen bekijkt (meer onderaan!), dan zult u zeker gezien hebben dat het in Noord- en Oost-Europa nog steeds flink koud is (kouder dan normaal!!!)
Met andere woorden: er hoeft maar een geschikt weertype te ontstaan (hoge druk boven Scandinavië) en we zitten weer midden in een koude winter.
Nu weet u al inmiddels van mij dat u geen al te hoge verwachtingen moet hebben van langere termijn verwachtingen, maar het wordt interessanter als die langere termijn verwachtingen stabiel blijven. Je zou dan kunnen spreken van een zekere trend.
Het lijkt erop (en ik herhaal ('lijkt') dat de eerder genoemde mogelijkheid van een hoog boven Scandinavië niet ondenkbeeldig is. (En met het gebruik van al die bijvoeglijk naamwoorden en bijwoorden heb ik, denk ik, de onzekerheid wel genoeg benadrukt).
Maar leuk blijft het, hè? Hopen op nog een mooie ijsvloer.......
 
Jos Werkhoven
, weerstation De Arend

31-01-20110

(Gegevens tot 10.00 uur. Worden om 00.00 uur bijgewerkt.)

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

-1.3 C

+0.8 C

 -1.9 C

n-o

Bft. 2

Bft. 1

Bericht No. 41 van 31 januari 2011, 10.00 uur

Over tot de orde van de dag....

De eerste en enige schaatssporen gisteren in Ankeveen

Met temperaturen tot nog geen -2.0 C. (ook niet aan de grond), is er amper ijsaangroei geweest in Ankeveen.
De pech zat in de de lage bewolking die Nederland de gehele nacht bedekte.
En toch durf ik te stellen dat Ankeveen zijn naam van 'winterspeldeprikijs'heeft waargemaakt. Tenslotte hebben een paar mensen even op het ijs gestaan. Het hadden er meer kunnen worden als we de laatste twee nachten een paar graadjes meer vorst hadden gekregen. De werkelijkheid was, in tegenstelling tot de verwachtingen, ons ongunstig gezind.
In de directe omgeving werd nog wel op ondergelopen land van natuurmonumenten geschaatst; het betreft een waterbuffer tussen het Naardermeer en de Ankeveense, Kortenhoefse en Loosdrechtse plassen. Zo ontstaat één groot watergebied. Beelden van dat ijs vindt u
hier. Plattegrond vindt u hier.

Dus als u vandaag de benen wilt strekken, dan kan dat daar. Angst voor doorzakken hoeft u niet echt te hebben: er staat ongeveer 20 cm. water.

Dan nu weer over tot de orde van de dag. Maar.... de winter is nog niet voorbij!!!

Jos Werkhoven
, weerstation De Arend

30-01-20110

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

-1.8 C

+0.8 C

 -4.5 C

n-o

Bft. 3

Bft. 1

Bericht No. 39 van 30 januari 2011, 12.00 uur

't Zijn de kleine dingen die het (net niet) doen...

Als het gaat over 'winterspeldeprikijs', dan zijn het echt de kleine details die het al dan niet mogelijk maken.
Detail 1: Omstreeks 03.00 uur raakte Ankeveen bewolkt en was de temperatuur -4,5 C. Als de bewolking vijf à zes uur later was gekomen, had de temperatuur nog verder kunnen zakken en was er meer ijsaangroei geweest. Als er dan bewolking was binnengeschoven, dan had deze de lage temperaturen lang vast kunnen houden. Nu was het vroeg in de ochtend al bijna 0.0 C.
Detail 2: De wind heeft behoorlijk doorgestaan en de gisteren al aanwezige (wind)wakjes doen groeien tot flinke wakken.
Er was dus weliswaar enige ijsaangroei, maar niet voldoende. Ik sprak twee mensen die het zeer kortstondig geprobeerd hebben; ze waren blij geen nat pak te hebben opgelopen.
Zelfs als we een zeer koude nacht gaan krijgen tot -8 (de gunstigste voorspelling welke ik heb gezien gaat tot -6), dan is het morgen toch kiele-kiele-ijs.
Maar ik wil het weten ook, dus morgenochtend breng ik zeker nog even een bezoekje.

Tip:
volg de luchtstromingen afgelopen 26 uur Bron: Met.no - Altijd te benaderen via menu > satellietopnamen > Met.no

Jos Werkhoven
, weerstation De Arend

De foto's van vandaag, 30 januari 2011

Ook bij grijs weer biedt Ankeveen altijd fraaie beelden.

De eerste en enige schaatssporen vandaag in Ankeveen

29-01-20110

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

-2.2 C

+1.6 C

 -5.9 C

n-o

Bft. 3

Bft. 1

En echt schaatsen op 3,5 cm. ijs op 2000 meter van de Ankeveense Plassen. (Jan Willem Drexhage).

Bericht No. 38 van 29 januari 2011, 15.30 uur

Meer over de speldeprik 3

De jeugd geniet al van het opgespoten weiland bij het Bergse Pad.

Het filmpje laat in ieder geval zien waar we geen enkele hoop op hoeven hebben; het laat niet de fraaie ijsvlakten zien, welke er ook beslist zijn.
Een goede impressie daarvan geven de foto's welke u
hier kunt zien.
Ten noorden van het Bergse Pad ligt het namelijk voor het overgrote deel dicht. Er is, zoals altijd, een enkel windwak, maar het waren er minder (en kleiner) dan ik verwacht had.
Het zal er om hangen of we nog een slag kunnen gaan maken. Waar het gisteren al dicht lag mat ik vier centimeter; de rest (het grootste deel) is dus dunner. Er moet derhalve nog behoorlijk wat vorst overheen om tot een schaatsbare laag te komen. De komende nacht naar zondag wordt een magere vorst verwacht, naar maandag toe een fractie meer.
Als Ankeveen zijn naam van 'winterspeldeprikijs' waar wil maken, dan zou dat maandag moeten blijken. dinsdag is de vorst al weer op zijn retour.

Tip:
volg de luchtstromingen afgelopen 26 uur Bron: Met.no - Altijd te benaderen via menu > satellietopnamen > Met.no

Jos Werkhoven
, weerstation De Arend

De foto's van vandaag, 29 januari 2011

Bergse Pad noord, op een enkel windwak na helemaal dicht.

Bergse Pad noord, op een enkel windwak na, met zwaan, helemaal dicht.

Googpad oost,  op een enkel windwak na, met zwaan, helemaal dicht.

Dammerkade Noord (westzijde); fraai lijnenspel van ijs en water,

Dammerkade zuid, verbindingssloot naar ijsclub en richting Bergse Pad.

De jeugd heeft al ijspret op het ondergelopen weiland bij het Bergse Pad.

Bij terugkeer vond ik op De Arend de eerste bloeiende sneeuwklokjes.

28-01-20110

T gem. 

T hoog

T laag

windrichting

wind hoog 

wind gem.

-1.3 C

+1.4 C

 -4.0 C

n-o

Bft. 4

Bft. 1

Bericht No. 38 van 28 januari 2011, 14.00 uur

Meer over de speldeprik 2

IJsvorming vandaag te Ankeveen

Beschouwt u dit bericht als een vervolg op het eerste van vandaag dat u hier kunt lezen.
Welnu, het eerste dat afvalt na de observatie in Ankeveen is de mogelijke waaghalzerij op zaterdag. Zelfs voor waaghalzen zal de ijssituatie morgen zeer riskant zijn.
Afhankelijk van te meten temperaturen blijft de zondag(morgen) nog wel in beeld en zijn er nog lichtpuntjes voor maandag- en dinsdagmorgen. Dit alles onder het voorbehoud van, in dit geval, de te meten temperaturen overdag. Met name zondag kan de temperatuur overdag flink oplopen.
De komende dagen zullen we zien of Ankeveen zijn 'winterspeldeprikijs' waar zal maken.


Tip:
volg de luchtstromingen afgelopen 26 uur Bron: Met.no - Altijd te benaderen via menu > satellietopnamen > Met.no

Jos Werkhoven
, weerstation De Arend

De enige foto van vandaag:

Bericht No. 37 van 28 januari 2011, 09.30 uur

Meer over de speldeprik

IJsvorming vandaag op De Arend

Van de week schreef ik over het leuke van Ankeveen: een speldeprik van de winter kan al een dag ijsplezier opleveren. Naar het nu uitziet, zal het inderdaad een speldeprik blijven, de dolkstoot blijft achterwege.
Vannacht was het op De Arend tot -4 (aan de grond tot -6); magertjes. Tevens heeft de wind doorgestaan; goed voor warmteafvoer, slecht voor ijsvorming. Vanmiddag breng ik een bezoekje aan de plassen om poolshoogte te nemen. Die observaties zullen meer kunnen vertellen over de kansen voor zondagmorgen. De zaterdag laat ik nog maar buiten beschouwing, hoewel er beslist waaghalzen zullen zijn!!!
Komende nacht lijkt kouder te gaan verlopen en er is ook nog vorst in de nacht naar zondag. Afhankelijk van de gemeten temperaturen zowel overdag als 's nachts ligt er op de zondagmorgen een kans, maar let wel: alles onder voorbehoud!!!
Zo hebben we ook al te maken met een steeds hoger klimmende zon die dan het voordeel van Ankeveen (de ondiepte) weer teniet kan doen en de zon zal overvloedig schijnen de komende dagen.
Na vanmiddag weten we meer. Ik houd u op de hoogte!!!

Tip: volg de luchtstromingen afgelopen 26 uur Bron: Met.no - Altijd te benaderen via menu > satellietopnamen > Met.no

Jos Werkhoven
, weerstation De Arend

Bericht No. 36 van 26 januari 2011, 12.30 uur

Voorbode???

Is het gedrag van deze twee ooievaars te Ankeveen een voorbode voor de start van een vroeg voorjaar?
(Bron: Big Broeder, Hans Schouten, Ankeveen)


Als de computermodellen ons geen uitsluitsel geven over het al dan niet doorzetten van de vorst, is het misschien een idee om naar deze twee prachtige modellen te kijken.
Ja, er komt vorst. En met een beetje geluk nèt genoeg om heel even voorzichtig maar riskant het ijs op te kunnen. Het kan echter leuk worden voor iedereen als de vorst na het weekend doorzet. Er zijn nog wat kansen. Nu leggen we het accent op meten. Het kan spannend worden.

Jos Werkhoven
, weerstation De Arend

Bericht No. 35 van 25 januari 2011, 10.00 uur

Wordt 'speldeprik' dolkstoot???

Erwin Krol sprak gisteren over de te verwachten (lichte) vorst als een 'speldeprik' van de winter. Ik denk dat hij gelijk heeft, maar het leuke van Ankeveen is nu juist, dat een speldeprik ons al één of meer dagen ijsplezier kan geven. Leg ik de verwachting van vandaag onder die van gisteren, dan lijkt de speldeprik wel een dolkstoot te worden. (Klik = groot)

Jaahaa... ik weet het.....verwachtingen na drie dagen zijn niet echt betrouwbaar, maar we mogen toch wel een beetje dagdromen???

Jos Werkhoven
, weerstation De Arend

Bericht No. 34 van 24 januari 2011, 13.00 uur

Terugkeer winter??? (deel 3)

U moet de woorden onder de artikeltjes 'Terugkeer winter???' zien in het kader van 'de wens is de vader van de gedachten' en zeer zeker niet als een erg serieuze beschouwing van wat mogelijkerwijs gaat komen.
Zo.... met deze zin heb ik me weer goed ingedekt!!!
En er op blijven hameren kan ook geen kwaad: verwachtingen op een termijn langer dan drie dagen zijn zeer onzeker. Zo, dat is ook weer gezegd.

En nu? U ziet het hierboven. Het ECMWF geeft hoop, NCEP ziet ook wel wat, maar minder en korter.
Meer zekerheid hebben we over het hoog waarin we al een tijdje verkeren, maar het ligt nog steeds niet op de juiste plek. Het blijft te veel in onze omgeving of te noordelijk van ons i.p.v. een betere noord-oostelijke positie.
Zekerheid hebben we ook over het op de loer liggen van de winter: het continent is koud genoeg om de winter direct terug te laten keren als het hoog meer noord-oostwaarts trekt.
We duimen dus lustig verder!!!

Jos Werkhoven
, weerstation De Arend

Bericht No. 33 van 20 januari 2011, 12.30 uur

Terugkeer winter??? (deel 2)

Ik blijf vooraleerst herhalen dat verwachtingen voor de langere termijn (plus drie dagen en meer) nimmer een zekerheid geven, hoogstens een indicatie.
Maar de winter blijft op de loer liggen!!!
In mijn vorige bericht sprak ik over een te westelijk gelegen gebied van hoge luchtdruk; in de laatste computerruns schuift het hoog langzaam meer naar het noord-oosten, de gewenste postie.

Nu is bovenstaande kaart voor 30 januari, dus pas over tien dagen.
We zijn er dus nog (lang) niet, maar het geeft de schaatsliefhebber toch een beetje hoop.
En dat doet leven!!!

Jos Werkhoven
, weerstation De Arend

Bericht No. 32 van 17 januari 2011, 12.30 uur

Terugkeer winter???

Laat ik eerst nog maar eens herhalen dat verwachtingen voor de langere termijn (plus drie dagen en meer) nimmer een zekerheid geven, hoogstens een indicatie. Er zijn momenten dat we er een grotere zekerheid uit kunnen putten, maar dat is momenteel beslist niet het geval.
Wat is er dan wel aan de hand?
Welnu, de langere termijn verwachtingen zitten al weer een aantal dagen op een terugkeer naar meer winterse omstandigheden. Onderstaande afbeelding laten de meer winterse omstandigheden zien èn de onzekerheid daarover.

De Europese weerdiensten (rood, ECMWF) zien de winter rond 21 januari weer terugkeren. De Amerikaanse weerdiensten (blauw, NCEP) zijn daar minder van overtuigd, maar geven de winter later een kans. De grijze lijnen (verstoorde berekeningen) zitten wel grotendeels onder nul.
De onzekerheid zit vooral in de positie van een voor ons gunstig hoge drukgebied. Dat wordt nu nog te zuid/westelijk  aangegeven en moet meer richting nood/oost.
We zijn er dus nog (lang) niet, maar het geeft de schaatsliefhebber toch een beetje hoop.
En dat doet leven!!!

Jos Werkhoven
, weerstation De Arend