Nieuwste bericht boven, oudste onder.

Weernieuws 2004

Weerstation De Arend volgt voor u in deze rubriek de meest recente onderzoeken en vult deze aan met uitzonderlijke eigen meetgegevens.

  • Verandert het klimaat?

  • Wordt de (mogelijke) verandering veroorzaakt door de mens?

  • Is de mens op (mogelijke) veranderingen voorbereid?

Vragen waar ik antwoorden op probeer te vinden.
Vooralsnog lijkt het erop dat de aarde versneld opwarmt, al dan niet mede veroorzaakt door de mens.

Jos Werkhoven, Weerstation De Arend

Indien u van mening bent dat een onderzoek hier vermelding behoeft, neemt u dan a.u.b. contact op met Weerstation@DeArend.nl


Deze pagina heeft slechts nieuws van 2004. De volgende jaren zijn voor het klimaatnieuws nog immer actueel: 2003 - 2004 - 2005 - 2006 -2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014

 


06-12-2004

'Als de noordpool warmer wordt'


Het Nederlands Polair Programma van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) presenteert in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds de Nederlandse vertaling van het ACIA rapport 'Impacts of a warming Arctic'. Staatssecretaris Pieter van Geel is hierbij aanwezig en zal een exemplaar in ontvangst nemen, enkele dagen voordat hij afreist naar de VN-klimaatconferentie (CoP 10) die van 6 t/m 17 december plaatsvindt in Buenos Aires.

Zie ook: 'Noordpool snel veel warmer' van 8 november 2004


12-11-2004

Late herfst door hoge temperaturen


De herfst houdt dit jaar langer aan dan normaal. De hoge temperaturen in september en oktober zijn daarvan de oorzaak. Dit blijkt uit de vergelijking van de huidige herfstwaarnemingen met nieuw beschikbaar gekomen gegevens uit de periode 1868 tot 1968. Volgens De Natuurkalender is dit wederom een bewijs van het langer wordende groeiseizoen dat door klimaatverandering wordt aangestuurd.


08-11-2004

Noordpool snel veel warmer

De stijging van de temperatuur gaat op de Noordpool twee keer zo snel als elders op de wereld. Dat concludeert de Arctic Climate Impact Assessment (ACIA), een organisatie van wetenschappers uit de VS, Canada, Rusland en de Scandinavische landen die onderzoek doen op de Noordpool.


15-10-2004

Klimaatverwachting tot 2080 op Nederlandse supercomputer

Op 15 oktober 2004 zijn bij het rekencentrum SARA in Amsterdam resultaten gepresenteerd van het Dutch Computing Challenge Project: "Simulation of extreme weather events: present and future". In het kader van dit project zijn 62 simulaties van het mondiale klimaatsysteem geproduceerd over de periode 1940-2080. Daarmee is beter inzicht verkregen in mogelijke toekomstige extreme gebeurtenissen zoals extreem warme zomers of zeer zware stormen. Niet eerder is zo'n groot aantal realisaties van het klimaat berekend om uitspraken te kunnen doen over zeldzame, extreme gebeurtenissen en veranderingen in een veranderend klimaat.


14-10-2004

Zeer veel luchtvervuiling boven Nederland

Global Pollution MapMenselijke activiteiten hebben grote invloed op de kwaliteit van de lucht. Dat blijkt uit deze zeer gedetailleerde atmosfeerkaart van de wereld, die stikstofdioxidevervuiling toont. De kaart is gebaseerd op achttien maanden observatie van ESAs aardobservatiesatelliet Envisat. Envisat is met tien instrumenten aan boord de grootste milieusatelliet ter wereld en werd in februari 2002 gelanceerd.


02-10-2004

Klimaatverandering Europa ongelijkmatig


Het klimaat van Europa verruwt: steeds vaker is het extreem warm en de toename van het aantal warme dagen is duidelijk groter dan de afname van het aantal koude dagen. Bovendien regent het de laatste jaren heviger; de natte extremen zijn toegenomen. De ongelijkmatige verandering van warme en koude extremen, die in de onderzochte meetreeksen tot uiting kwam, is een nieuwe aanwijzing voor menselijke invloed op het klimaat. Als de opwarming in Europa alleen het gevolg zou zijn van natuurlijke oorzaken zouden de trends er anders uitzien.


25-09-2004

Westelijk Antartica schuift steeds sneller in zee

De vrees voor een fatale ineenstorting van de ijskap op het westelijk deel van Antarctica heeft nieuwe grond gekregen. Onderzoek aan een serie gletsjers die uitmonden in de Amundsenzee heeft aangetoond dat enkele ervan de laatste jaren steeds sneller stromen. Een groot deel van de West Antarctische ijskap voert nu jaarlijks meer water als ijs af naar zee dan erbij komt aan sneeuw. Dat moet effect hebben op de zeespiegel.


20-09-2004

Aanbieding onderzoeksrapport klimaatverandering aan Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op voorstel van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een onderzoek uit laten voeren naar klimaat-verandering. De resultaten van dit onderzoek zijn donderdagochtend 16 september 2004 aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, de heer Frans Weisglas.


01-09-2004

Natste zomer in zeker 50 jaar!!

De zomer, die 31 augustus 2004 officieel afloopt, was gemiddeld over het land de natste sinds tenminste 1951. Dat blijkt uit berekeningen over de ruim 300 neerslagstations van het KNMI. Weerstation De Arend te Kortenhoef tapte in de zomermaanden iets onder het landelijk gemiddelde af: juni 59.2 mm, juli 110.2 mm en augustus 138.7 mm; totaal 308.1 mm.


09-08-2004

35e hittegolf sinds 1901 een feit!!

Het zomerse weer houdt al enkele weken aan, maar op 9 augustus 2004 om 12.45 uur is de 35e hittegolf sinds 1901 een feit. Voor een hittegolf is heel wat warmte vereist: met een enkele of zelfs twee zeer warme dagen zijn we er nog niet. In Nederland is officieel sprake van een hittegolf als de maximumtemperatuur in De Bilt gedurende tenminste vijf dagen elke dag 25 graden of hoger is (zomerse dagen) en in dat tijdvak bovendien op zeker drie dagen minstens 30 graden is bereikt (tropische dagen).
De hittegolf duurde lokaal van 28 juli tot en met 12 augustus 2004.


15-07-2004

Ozon meetinstrument (OMI) succesvol gelanceerd!


De Amerikaanse klimaatsatelliet AURA met aan boord het Nederlands-Finse Ozon Monitoring Instrument (OMI) is donderdagmiddag 15 juli 2004 om 12.02 Nederlandse Tijd succesvol gelanceerd. Bij het KNMI, waar een kleine honderd genodigen de spannende lancering volgden, zijn donderdagmiddag de champagneflessen ontkurkt.


14-06-2004

OUD IJS

DE VOLGENDE IJSTIJD zal waarschijnlijk veel langer uitblijven dan tot dusver is aangenomen. Het huidige interglaciaal, het Holoceen, vertoont in de 12.000 jaar dat het nu bestaat frappante overeenkomst met een interglaciaal dat omstreeks 430.000 jaar geleden ontstond. Dat interglaciaal, met MIS 11 aangeduid, duurde bijna 30.000 jaar.
Dat is n van de voorlopige resultaten van het onderzoek aan een geheel nieuwe boorkern uit het ijs op de zuidpool. De boorkern bevat verijsde sneeuw inclusief luchtinsluitsels van ruim 740.000 jaar oud. Dat wil zeggen dat de geschiedenis van maar liefst acht complete ijstijden erin is vastgelegd.


09-06-2004

LANCERING KLIMAATPORTAAL

 

www.klimaatportaal.nl is het nieuwe communicatieplatform over klimaatverandering. Het klimaatportaal is de toegang tot de meest recente wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering en wordt gefaciliteerd door de Nederlandse kennisinstituten op het gebied van klimaat.07-06-2004

SNELLE KOU. Abrupte klimaatomslag kan al in tien jaarVorige week ging `The day after tomorrow' in premire. De film toont hoe het broeikaseffect de warme Golfstroom stillegt waardoor in een week een nieuwe ijstijd ontstaat. Wetenschappers reageren gergerd,
maar snelle klimaatomslag is wl een hot item.01-06-2004

LENTE 2004, zacht, droog en zonnigDe gemiddelde temperatuur over de lente zal in De Bilt uitkomen op ca. 9,6 C (Voor weerstation De Arend 9,77 C) tegen een langjarig gemiddelde van 8,9 C. Het gemiddelde van de laatste drie lentes gemeten op De Arend is 10.1 C. (De Arend meet sinds 2002).
Sinds 1988 verliepen alle lentes, met uitzondering van die van 1996, duidelijk zachter dan normaal.

31-05-2004

Metingen aardschijn laten verstoringen zien in warmtehuishouding van de aarde


Uit helderheidsmetingen van het donkere deel van de maan zou volgen dat de bewolking op aarde de afgelopen dertien jaar aanzienlijk is verminderd. In de hoeveelheid licht en warmte die de aarde jaarlijks van de zon opneemt komen lange-termijn veranderingen voor die een grotere invloed kunnen hebben dan het broeikaseffect. Dat valt af te leiden uit metingen van de hoeveelheid zonlicht die de aarde naar de maan weerkaatst. Of de waargenomen veranderingen een gevolg zijn van het broeikas-effect of daar helemaal los van staan, is niet duidelijk.

23-05-2004

THE DAY AFTER TOMORROW, geen realistische klimaatramp


Vanaf donderdag 27 mei 2004 draait in de bioscopen de film
"The day after tomorrow - where will you be".
In deze film voltrekt zich een klimaatramp, waarbij in enkele dagen een groot deel van het noordelijk halfrond verandert in een ijslandschap.
Hoofdpersoon is een klimaatwetenschapper, die zich bezig houdt met de gevolgen van de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen door de mens.
Een aantal KNMI-collega's woonden de premire van de film bij.


04-05-2004

APRIL 2004, ZEER ZACHT, ZONNIG EN NORMALE HOEVEELHEID NEERSLAG


Met een gemiddelde temperatuur in De Bilt van 10,4 C (10,6 C voor weerstation De Arend) tegen een langjarig gemiddelde van 8,3 C was april zeer zacht. De maand eindigt hiermee op een gedeelde vijfde plaats in de rij van zachtste aprilmaanden sinds 1901.

18-04-2004

VERANDERING IN DEEL GOLFSTROOM STROOKT MET BROEIKASEFFECTEr zijn nieuwe aanwijzingen dat er grote veranderingen optreden in de oceaanstromingen in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. In de online-editie van Science (16 april 2004) maken Sirpa Hkkinen (NASA) en Peter Rhines (University of Washington) aannemelijk dat de waterverplaatsing in de enorme circulaire stroming ten zuiden van Groenland tussen 1992 en 2002 met 20 procent is afgenomen.

01-04-2004

SMELTEND LANDIJS IS HOOFDOORZAAK VAN STIJGING ZEESPIEGELDe opvatting dat de zeespiegel stijgt door thermische uitzetting van het zeewater blijkt onjuist. Toevoer van zoet smeltwater levert de grootste bijdrage.


28-03-2004

UNIEKE TROPISCHE CYCLOON OP ZUIDELIJKE ATLANTISCHE OCEAANOp de zuidelijke Atlantische Oceaan is rond 26 maart een tropische cycloon ontstaan. Dat is heel uitzonderlijk en zover bekend in dit gebied de eerste tropische cycloon in de geschiedenis.


07-03-2004

WINTER 2003/2004 (december, januari, februari) ZACHT, NAT EN ZONNIG


Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 4,1 C (De Arend 4,2 C) over de drie wintermaanden tegen een langjarig gemiddelde van 3,3 C was de winter zacht. Van de afzonderlijke maanden was de gemiddelde temperatuur in december met 4,0 C (De Arend 4,4 C) precies gelijk aan het langjarig gemiddelde. December kende een afwisseling van zachte en wat koudere tijdvakken zonder dat er sprake was van koud winterweer.

22-02-2004

PENTAGON: NEDERLAND ONBEWOONBAAR IN 2007


De Britse krant The Observer citeert uit een geheim rapport van het Pentagon dat een verontrustende schets geeft van de mogelijke uitkomsten van klimaatverandering. Zo'n rapport is niet nieuw, maar meestal worden ze gepubliceerd door belangengroeperingen en niet door het Pentagon. Bovendien schetst het Pentagon een 'worst case scenario' dat vooral opvalt doordat de extreme gevolgen zich zo snel kunnen aandienen. Volgens het Pentagon zullen toekomstige oorlogen niet worden uitgevochten uit ideologische motieven maar simpelweg om het eigen voortbestaan te kunnen garanderen. In het scenario gaat het Pentagon ervan uit dat de Nederlandse deltawerken de stijgende zeespiegel, in combinatie met ongewoon harde stormen, niet zullen doorstaan.
 (bericht gedeeltelijk in het Engels)

06-02-2004

LENTE IN FEBRUARI 2004


Het bijzonder zachte weer van deze week heeft nieuwe records opgeleverd. Dinsdag 3 februari steeg de temperatuur in De Bilt tot 16,1 graden (op Weerstation De Arend tot 14,5), op 4 februari volgens voorlopige cijfers zelfs tot 16,6 graden (op Weerstation De Arend tot 15,7). Eindhoven registreerde op 4 februari zelfs 18,0 graden. Niet eerder was het hier zo vroeg in het jaar zo zacht.

09-01-2004

BIOLOGEN BRENGEN GEVOLGEN KLIMAATVERANDERING IN KAART


Biologen schatten dat als gevolg van het opwarmen van de aarde over vijftig jaar tot een kwart van alle plant- en diersoorten op het land zal zijn uitgestorven. Die alarmerende conclusie trekken zij uit een modelberekening die 8 JANUARI 2004 is gepubliceerd in het Britse wetenschappelijke tijdschrift Nature.

07-01-2004

2003 WERELDWIJD OP TWEE NA WARMSTE JAAR NEDERLAND RECORDZONNIG EN DROOG


De wereldgemiddelde temperatuur over 2003 komt naar schatting uit op een afwijking van +0,45 graden boven het langjarig gemiddelde. Dat meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in haar jaaroverzicht van het weer in de wereld. Met deze afwijking komt 2003 op de derde plaats van de warmste jaren sinds het begin van de metingen in 1861. Nog warmer waren 2002 (+0,48 graden) en het warmste jaar in de meetreeks blijft 1998 (+0,55 graden).

05-01-2004

ZON LAATSTE DUIZEND JAAR ACTIEVER DAN OOIT


De activiteit van de zon manifesteert zich onder meer door het aantal zonnevlekken. Het verloop van de zonne-activiteit vertoont een globale overeenkomst met dat van de gemiddelde temperatuur op aarde.