Weernieuws


Lancering klimaatportaal

Bericht van het K.N.M.I.

www.klimaatportaal.nl is het nieuwe communicatieplatform over klimaatverandering. Het klimaatportaal is dÚ interactieve toegang tot de meest recente wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering en wordt gefaciliteerd door de Nederlandse kennisinstituten op het gebied van klimaat. Het klimaatportaal is de digitale toegang van de Nederlandse kennisinstituten waar op een ge´ntegreerde wijze actuele kennis over het klimaat, klimaatverandering, gevolgen, aanpassingsmogelijkheden en mitigatie maatregelen ter beschikking staat voor beleidsmakers, bedrijfsleven, belangengroepen, media en publiek. Het portaal speelt actief in op actuele ontwikkelingen zoals extreem weer, nieuwe wetenschappelijke inzichten, belangrijke klimaatconferenties of doorbraken in het beleid. Gebruikers van het portaal worden interactief betrokken, waarmee optimaal kan worden ingespeeld op de informatiebehoefte van de doelgroepen.

Het klimaatportaal wordt beheerd door het PCCC (Platform Communication on Climate Change), een samenwerkingverband tussen RIVM, KNMI, NWO, Wageningen UR, KNMI, de Vrije Universiteit Amsterdam en ECN. Het portaal wordt mede gefinancierd uit het NRP-CC en het BSIK programma Klimaat voor Ruimte.

Het PCCC heeft als doel om de kwaliteit, efficiŰntie en effectiviteit van de communicatie van Nederlands klimaatonderzoek te verbeteren. Daartoe faciliteren de initiatiefnemers een communicatieplatform waarvan alle ge´nteresseerden en alle Nederlandse kennisinstituten gebruik van kunnen maken. Naast het klimaatportaal faciliteert PCCC ook dialoog workshops en andere communicatie activiteiten.