Zeespiegel stijgt twee keer zo snel als VN voorspelde

Bron: 16-05-2011

De zeespiegel zal deze eeuw meer dan twee keer zo sterk stijgen als in 2007 nog door het VNklimaatpanel IPCC werd aangenomen.
Waarschijnlijk staat de zee rond 2100 een meter hoger dan nu. Dat concluderen wetenschappers
verenigd in het Arctic Monitoring and Assessment Programme
(AMAP).

Vergelijking van modellen. Bron: NRC-Handelsblad, 16-05-2011
Klik is groot

Zij maken om de vijf jaar de stand van zaken op van sneeuw, ijs en ijsverlies bij de Noordpool. In essentie volgen zij de procedures van het IPCC, waarbij bestaande literatuur
opnieuw kritisch wordt getoetst.
De nieuwe ramingen zijn nog ongunstiger dan de voorspellingen die de Nederlandse Deltacommissie in 2008 bekendmaakte. Deze becijferde de gemiddelde zeespiegelstijging voor het jaar 2100 op waarden tussen 0,55 en 1,10 meter. Zij tekende uitdrukkelijk aan dat het een ‘bovengrensprojectie’ was waarbij zoveel mogelijk van ongunstige ontwikkelingen en combinaties was uitgegaan om de risico’s voor Nederlands waterveiligheid in kaart te brengen. Het IPCC kwam in 2007 voor een extreem ongunstig economisch scenario (met hoge inzet aan fossiele brandstof) uit op 0,25 tot 0,76meter, zij het gerekend vanaf 1990. De AMAP vindt marges van 0,8 tot 2,0meter, maar noemt een range van 0,9 tot 1,6meter het meest aannemelijk. De verschillen met andere rapporten komen vooral van aannames over een verhoogde ijsafvoer van gletsjers en ijskappen. Die bijdrage is nu groter dan het effect van opwarming en uitzetting van het zeewater dat ruwweg wordt geschat op 0,30 meter tot aan het jaar 2100. (Niet in bovenstaande tabel opgenomen.) De inzichten in het gedrag van gletsjers en ijskappen zijn sinds het laatste IPCC-rapport sterk veranderd. Dat is mede te danken aan het gebruik van satellieten. De onderzoekers van de AMAP stellen hun rapporten op voor deArctic Council, dat is een samenwerking van alle landen rond de Noordpool, waaronder Rusland, Canada ende VS. Nederland is waarnemer bij de vergaderingen van de AMAP. Het nieuwe rapport ‘Snow, water, ice and permafrost in the arctic’ (SWI PA) verkeert nog in het conceptstadium, maar de conclusies rond de zeespiegelstijging liggen al vast. De samenvatting van het rapport werd vorige week donderdag gepresenteerd op een ministersvergadering van de Arctic Council op Groenland.

Lees het volledige artikel hier.

Smeltende ijsberg voor de kust van het eiland Ammassalik, Oost-Groenland
Bron: NRC-Handelsblad, 16-05-2011. Foto AP