De staat van het klimaat 2006

Bron: KNMI, Platform Communication on Climate Change (PCCC, Klimaatportaal)

Door te klikken op bovenstaande afbeelding kunt u het besproken rapport downloaden.

In januari 2007 heeft het 'Platform Communication on Climate Change (PCCC, Klimaatportaal) het volgende persbericht uitgegeven:

Aanbieding PCCC brochure ‘De Staat van het Klimaat 2006’
Perspresentatie donderdag 18 januari a.s. in Nieuwspoort, 11.00 tot 13.00
Steeds vaker haalt de klimaatverandering de krantenkoppen: in veel gevallen is de aanleiding extreem weer of een discussie over klimaat of klimaatbeleid. Ook in de kabinetsformatie staat het klimaat hoog op de agenda. Hoe groot is de menselijke invloed eigenlijk? Wat verwachten we voor de toekomst? Welke consequenties heeft klimaatverandering voor onze leefomgeving? En bovenal, wat kunnen we er tegen doen? Het gaat hierbij zowel om aanpakken bij de bron als ons aanpassen aan de klimaatverandering.
Het PCCC, het Platform Communication on Climate Change waarin de belangrijkste Nederlandse wetenschappelijke onderzoekinstellingen op het gebied van klimaat, klimaatverandering en klimaatbeleid samenwerken, presenteert op 18 januari a.s. de brochure ‘De Staat van het Klimaat 2006: actueel onderzoek en beleid nader verklaard’. De brochure zal worden aangeboden aan drs. Liesbeth Spies (CDA) van de vaste kamercommissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. De bijeenkomst vindt plaats in Nieuwspoort van 11.00 tot 13.00.

Actuele kennis klimaatverandering en discussie De Staat van het Klimaat beschrijft onze actuele kennis van dit belangrijke onderwerp, toegespitst op nieuwe ontwikkelingen in 2005 en 2006. Het doel van deze brochure is om op handzame wijze een compact en gedegen overzicht te geven van de ontwikkelingen in de wetenschappelijke kennis over klimaatverandering en de gevolgen ervan en de ontwikkelingen in het klimaatbeleid.

De brochure schenkt aandacht aan extreem weer, zoals het record aantal orkanen in het Atlantisch gebied in 2005 en, de extreme zomer en herfst in Nederland in 2006. De brochure geeft antwoord op de grote vraag of en hoe de weerextremen samenhangen met de menselijke invloed op het klimaat Ook wordt een aantal discussies rond het thema klimaat beschreven, zoals de hockeystick (de temperatuurreconstructie van de laatste duizend jaar), de uitstoot van het broeikasgas methaan en het slinken van de Groenlandse ijskap. Toekomstige klimaatverandering en de verwachte effecten hiervan in Nederland krijgen ook een plaats in deze brochure. Het beleid ten aanzien van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen komt uitgebreid ter sprake. Omdat het belangrijkste broeikasgas, CO2, vooral wordt uitgestoten door energiegebruik, is het terugdringen van de emissies nauw verbonden met de energievoorziening. In 2005 en 2006 was de energievoorziening volop in het nieuws. Maar zelfs als we erin slagen om de emissies van broeikasgassen sterk te verminderen, zal het klimaat veranderen. Dat vergt beleid om klimaatverandering als factor mee te nemen bij de inrichting van Nederland. Daarom is deze brochure bij uitstek geschikt voor op het nachtkastje van iedere politicus.