Noordpool snel veel warmer


Bronnen: ACIA, NRC en Reuters

 

 

OSLO, 2004, 8 NOV.

De stijging van de temperatuur gaat op de Noordpool twee keer zo snel als elders op de wereld. Dat concludeert de Arctic Climate Impact Assessment (ACIA), een organisatie van wetenschappers uit de VS, Canada, Rusland en de Scandinavische landen die onderzoek doen op de Noordpool.


Afbeelding: ACIA

De seizoensterugtrekking van het ijs op Groenland.

In tien jaar tijd is de grootte van dat gebied meer dan verdubbeld.
Doordat smeltwater meer en eenvoudiger door scheuren kan sijpelen, versnelt dat het proces van smelten en zorgt er in bepaalde gebieden voor dat het ijs makkelijker over de rotsbodem richting oceaan schuift.


 


Bericht van NRC-Handelsblad
Op grond van vooral statistisch onderzoek menen de wetenschappers in een vandaag gepubliceerd rapport dat de temperatuur op de Noordpool de komende honderd jaar met 4 tot 7 graden Celsius zou kunnen stijgen. Een dergelijke verandering in het klimaat zou een ernstige verstoring betekenen voor het leven van mensen in het arctische gebied, en voor de flora en fauna.
Nu al hebben de ongeveer 4 miljoen bewoners van het gebied te kampen met grote problemen. Door het smelten van de permafrost, vooral in Siberië, dreigen gebouwen in te storten. Ook oliepijpleidingen, wegen en landingsbanen op vliegvelden in dat gebied lopen gevaar.
De temperatuurstijging heeft ook voordelen. Zo wordt het eenvoudiger om in het gebied te vissen, nemen de mogelijkheden voor olie- en gaswinning toe en wordt de noordelijke scheepvaartroute toegangelijker. Maar daar staan volgens de onderzoekers grote nadelen tegenover. Als er in de zomer te weinig poolijs is, verdwijnt het leefgebied van de ijsbeer. Ook lemmingen, rendieren en de sneeuwuil krijgen het moeilijk. Volgens de onderzoekers in de hoeveelheid ijs de afgelopen dertig jaar al met 15 tot 20 procent afgenomen.
Volgens de onderzoekers is de klimaatverandering voornamelijk een gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen in auto's en energiecentrales. Ze beschouwen de veranderingen op de Noordpool als een indicator voor veranderingen elders op de wereld.
Eind van de maand komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de betrokken landen bijeen in IJsland. De meeste landen vinden dat de Verenigde Staten te weinig doen om het probleem aan te pakken. Volgens de wetenschappers is een deel van de klimaatveranderingen inmiddels onontkoombaar, maar ,,veel langetermijngevolgen zouden beperkt kunnen worden door de uitstoot van broeikasgassen deze eeuw te verminderen''.


Bericht van ACIA
Arctic Climate Impact Assessment

NEWS
November 8, 2004
Contact: http://www.acia.uaf.edu

New Scientific Consensus: Arctic Is Warming Rapidly
Much larger changes are projected, affecting global climate

REYKJAVIK—The Arctic is warming much more rapidly than previously known, at nearly twice the rate as the rest of the globe, and increasing greenhouse gases from human activities are projected to make it warmer still, according to an unprecedented four-year scientific study of the region conducted by an international team of 300 scientists.
At least half the summer sea ice in the Arctic is projected to melt by the end of this century, along with a significant portion of the Greenland Ice Sheet, as the region is projected to warm an additional 4-7? C (7 to 13? F) by 2100. These changes will have major global impacts, such as contributing to global sea-level rise and intensifying global warming, according to the final report of the Arctic Climate Impact Assessment (ACIA).
The assessment was commissioned by the Arctic Council (a ministerial intergovernmental forum comprised of the eight Arctic countries and six Indigenous Peoples organizations) and the International Arctic Science Committee (an international scientific organization appointed by 18 national academies of science).
The assessment’s findings and projections are being released today and will be presented in detail at a scientific symposium in Reykjavik, Iceland, November 9-12, 2004.
The assessment’s projections are based on a moderate estimate of future emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases, and incorporate results from five major global climate models used by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
“The impacts of global warming are affecting people now in the Arctic,” says Robert Corell, chair of the ACIA. “The Arctic is experiencing some of the most rapid and severe climate change on earth. The impacts of climate change on the region and the globe are projected to increase substantially in the years to come.”

A Few Selected Findings

• In Alaska, Western Canada, and Eastern Russia average winter temperatures have increased as much as 3-4? C (4 to 7?F) in the past 50 years, and are projected to rise 4-7? C (7-13?F) over the next 100 years.

• Arctic summer sea ice is projected to decline by at least 50 percent by the end of this century with some models showing near-complete disappearance of summer sea ice. This is very likely to have devastating consequences for some arctic animal species such as ice-living seals and for local people for whom these animals are a primary food source. At the same time, reduced sea ice extent is likely to increase marine access to some of the region’s resources.

• Warming over Greenland is projected to lead to substantial melting of the Greenland Ice Sheet, contributing to global sea-level rise at increasing rates. Over the long term, Greenland contains enough melt water to eventually raise sea level by about 7 meters (about 23 feet).

• Should the Arctic Ocean become ice-free in summer, it is likely that polar bears and some seal species would be driven toward extinction.

• Arctic climate change presents serious challenges to the health and food security of some Indigenous Peoples, challenging the survival of some cultures.

• Many coastal towns and facilities around the Arctic face increasing risks from erosion and flooding due to rising sea levels, decreased sea ice, and thawing coastal permafrost.

• Over the next 100 years, climate change is expected to accelerate, contributing to major physical, ecological, social, and economic changes, and the Assessment has documented that many of these changes have already begun.

The Arctic Climate Impact Assessment was formally initiated in 2000 at the Ministerial Meeting of the Arctic Council at Point Barrow, Alaska as a joint project implemented by the Arctic Council’s Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) and Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) Working Groups, and the International Arctic Science Committee. As specified in the Barrow Declaration, the goal of the ACIA is to “evaluate and synthesize knowledge on climate variability and change and increased ultraviolet radiation, and support policy-making processes and the work of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).” The Arctic Council directed ACIA to address “environmental, human health, social, cultural, and economic impacts and consequences, including policy recommendations.”


Afbeelding: ACIA

Onderstaande afbeelding laat de uitkomst zien van een gemiddelde van vijf computermodellen. Er zijn zelfs modellen die al het ijs van de Noordpool voor het eind van de eeuw volledig laten wegsmelten.