Presentatie (ACIA) rapport:

'Als de Noordpool warmer wordt'

Zie ook: Noordpool snel veel warmer.


Bronnen:
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Natuur, Wetenschap & Techniek

 

6 december 2004

Het Nederlands Polair Programma van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) presenteert in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds de Nederlandse vertaling van het ACIA rapport 'Impacts of a warming Arctic'. Staatssecretaris Pieter van Geel is hierbij aanwezig en zal een exemplaar in ontvangst nemen, enkele dagen voordat hij afreist naar de VN-klimaatconferentie (CoP 10) die van 6 t/m 17 december plaatsvindt in Buenos Aires.Meer dan 250 wetenschappers zijn betrokken geweest bij deze omvangrijke Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) studie naar de gevolgen van klimaatverandering op de Noordpool. De studie levert bewijs dat klimaatverandering in het Noordpoolgebied gaande is, en zal verergeren als geen actie wordt ondernomen. Op de Noordpool stijgt de temperatuur twee tot driemaal zo snel als in de rest van de wereld. Met dramatische gevolgen voor mens en natuur, en niet alleen in het Noordpoolgebied, maar ook in Nederland. Zo kan tegen het einde van deze eeuw de zeespiegelstijging zo fors zijn dat miljoenen mensen gevaar lopen, en kan de ijsbeer al voor het jaar 2100 uitgestorven zijn. Dr. Pl Prestrud van het in Oslo gevestigde Center for International Climate and Environmental Research en vice-voorzitter van de ACIA-stuurgroep, zal op 6 december uitgebreid stilstaan bij de alarmerende conclusies van het rapport.

De uitreiking van het rapport aan staatssecretaris Pieter van Geel is op 6 december 2004 in Den Haag.

 

Als de Noordpool warmer wordt

Als de Noordpool warmer wordt is de Nederlandse vertaling van de studie 'Impact of a warming Arctic', genitieerd door de stuurgroep Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) en uitgevoerd door meer dan 250 wetenschappers uit tientallen verschillende landen.

Deze studie levert het bewijs dat in het Noordpoolgebied een klimaatverandering gaande is, n die desastreuze gevolgen kan hebben voor mens en natuur. De temperatuur op de Noordpool stijgt twee tot drie maal sneller dan in de rest van de wereld. Dit kan, onder meer, leiden tot een forse stijging van de zeespiegel, het uitsterven van diersoorten, meer stormen en warmere winters.


ISBN: 9076988757 hardcover
omvang: 144 pagina's, rijk geillustreerd in kleur
Prijs: 22,50
Een uitgave van Veen Magazines

Het rapport is voor studiegebruik in het Engels te downloaden van http://amap.no/acia/