Zonnevlekken

Onderstaand vindt u de laatst vrijgegeven grafiek van het aantal zonnevlekken (Bron: NOAA.)
Daaronder de laatst vrijgegeven grafiek van Solar Influences Data Analysis Center (SIDC)
De grafiek geeft aan tot welke datum de gegevens zijn verwerkt..
De laatste tien jaar en de trend voor de komende jaren is nauwkeurig zichtbaar.