Nederlandse Montessori Vereniging

subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Lusmodel

small logoLogo NMV
Didactisch model voor het vernieuwd montessorionderwijs: Het Lusmodel

Vanaf maart 2008 is het MKVS en de bijbehorende handleiding (inclusief het Lusmodel)  als merknaam geregistreerd met de daarbij behorende auteursrechten.

Klik op afbeelding voor groot formaat.

Lusmodel


Het Lusmodel is basis voor een beschrijving van de didactiek in het montessoribasisonderwijs. Door activiteiten van het kind op verschillende momenten in de lus te bezien, wordt de leerweg die het kind aflegt zichtbaar en kan de leraar zijn handelen afstemmen op het gedrag van het kind. Het werken volgens het model is gerelateerd aan een aantal belangrijke principes die het montessorionderwijs specifiek maken.
  • De voorbereide omgeving wordt vormgegeven op basis van de kenmerken ven de kosmische theorie.
  • De kinderen zijn gegroepeerd in heterogene leeftijdsgroepen: 3 - 6 jaar / 6 - 9 jaar / 9 - 12 jaar.
  • Begeleiding, instructie en overdracht vanuit de leraar vinden in hoofdzaak individueel plaats.De leraar signaleert systematisch, observeert gericht, evalueert en registreert en neemt op basis hiervan beslissingen over de begeleiding van het kind.
  • systematisch signaleren, observeren/feedback geven, evalueren en registreren.

Een beschrijving van het Lusmodel kunt u lezen in 'Het lusmodel'.
De tekst is in PDF-formaat. U kunt het hier downloaden.