Nederlandse Montessori Vereniging

subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Montessori Kindvolgsysteem

small logoLogo NMV

Schooljaar 2010 - 2011

Download flyer 
met programma en inhoud werkbijeenkomsten
 
Inschrijven niet meer mogelijk.
Met 152 inschrijvingen is het maximum bereikt.

Landelijke themadag
Opbrengstgericht werken:
het MKVS: meer dan een kindvolgsysteem

Woensdag 2 februari 2011
Montessorischool Arcade
Pauwoogvlinder 12
3544 DB Utrecht

Kosten voor deze dag:  € 40,- pp
€ 200,- voor elke groep van 6 -10 personen
van n school

Opbrengstgericht werken in het Montessorionderwijs.

  • Wat is het?

  • Waarin biedt het ons kansen?

  • Waarvan zou je als Montessorischool kunnen profiteren in deze ontwikkeling?

  • Wat betekent dit voor het MKVS?

  • Hoe kunnen we onze opbrengsten anders verantwoorden naar onszelf, elkaar en de buitenwacht?

  • Welke instrumenten zijn ontwikkeld om op MKVS scholen vertrouwen te onderbouwen?

Vragen die de kern van het Montessorionderwijs raken en ideen waar iedereen aan het eind van deze dag in zijn of haar eigen praktijk mee aan de slag kan.

N.B.  De pagina's voor het kindvolgsysteem zijn in ontwikkeling. Vele zullen nog volgen. Komt u nog eens terug. Laatste wijziging 14 januari 2011

logo

Klikken op bovenstaande afbeelding opent een pagina uit het digitale MKVS: woordidentificatie.

Klikken op onderstaande afbeelding opent een pagina van de onderverdeling van de ontwikkelingsgebieden.

Voorbeeld digitaal MKVS

HET MONTESSORI KINDVOLGSYSTEEM voor kinderen van 2 tot 12 jaar

Een uitgave van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV)
Auteur: drs. E. Westra-Mattijssen

 

Vanaf september 2000 wordt op de Nederlandse montessoribasisscholen in toenemende mate gewerkt met het Montessori Kindvolgsysteem (het MKVS). Volgens de wet is iedere school verplicht om de ontwikkeling van kinderen te volgen en deze vast te leggen in een registratiesysteem. Men is vrij om te kiezen welke middelen hiervoor gebruikt worden.

Vanaf September 2008 kan ook in de montessoripeuterspeelzalen gebruik gemaakt worden van het MKVS, zodat er één doorlopende lijn in het volgen en registreren ontstaat en de onnatuurlijke grens bij 4 jaar op dit punt verdwijnt.
Tot aan 2000 ontbrak het in het montessoribasisonderwijs aan een specifiek middel om ontwikkelingsmomenten van kinderen in beeld te brengen, terwijl dat juist zo past bij de specifieke doelstellingen van dit type onderwijs.
Naast het feit van de wettelijke verplichting een volgsysteem te hebben, hebben montessorileraren de wens te kennen gegeven om op een praktische en overzichtelijke wijze gegevens van kinderen op eigen wijze vast te kunnen leggen. Het MKVS biedt daartoe een mogelijkheid. Begin 2008 kwam de vraag om het MKVS uit te breiden naar de leeftijd van 2 jaar.
(Noot: In dit stuk wordt gesproken over leraren waarmee de gehele groep van peuterleider/ster, en leider/sters van het basisonderwijs worden bedoeld.)
Het MKVS richt zich op het in beeld brengen van gedrag en/of vaardigheden binnen bepaalde ontwikkelingsgebieden van individuele kinderen en biedt een overzicht van de beslissingen die de leraar neemt ten aanzien van de begeleiding. Het omvat nu minimaal 10 jaar van de ontwikkeling.
De ontwikkelingsgebieden zijn:

De inhoud van het MKVS is gerelateerd aan de filosofie, de pedagogiek, de antropologie en de didactiek van Maria Montessori. Het gaat hierbij om de grondbeginselen van haar kosmische theorie tot en met de inzichten die ze later beschreven heeft in de trilogie; psicoarithmetica, psychogeometria en psychogrammatica. De Montessoritheorie is en wordt steeds aangevuld en uitgebreid met recente theoretische inzichten op gebied van de ontwikkelingspsychologie, neuropsychologie, de pedagogiek, de onderwijskunde en de didactiek. De didactiek is uitgewerkt in het ‘Lusmodel’ en beschrijft de basis waarop het werken met het MKVS stoelt.

Het MKVS is acht jaar lang als papieren versie uitgegeven in een map met daarin de inleiding, de toelichting en de beschrijvingen bij de registratieformulieren en een volledig kinddossier (inmiddels de 5e druk). Voor ieder kind wordt één maal gedurende de basisschooltijd een kinddossier met daarin o.a. de registratieformulieren aangeschaft. Vanaf  September 2008 kan men met een digitale versie werken. Deze versie is op vele gebieden weer geactualiseerd en het werken ermee  vergemakkelijkt het overzicht van de ontwikkelingsmomenten in velerlei opzichten.
In aansluiting op het MKVS, dat een dossier is dat wordt ingevuld door de leraar, wordt er ook een werkdossier voor het kind gemaakt. Naar verwachting zal het eind 2008 klaar zijn. In het werkdossier kunnen kinderen werk opslaan dat van belang is en dat door hen wordt geëvalueerd. Het belangrijkste onderdeel van het werkdossier zijn de reflecties van het kind op eigen op handelen en op keuzes die het bij het werk heeft gemaakt. Het is de bedoeling dat zowel het kinddossier als het werkdossier samen de informatie leveren die van belang is voor de ouders en voor de meest optimale schoolloopbaan van het kind.

De voordelen van het digitale MKVS:

Het digitaal MKVS kan als losse module of geïntegreerd met de Eduscope Administratiemodule worden aangeschaft.

In april 2007 is een nieuwe versie verschenen van de nota 'Begeleidersgroep Montessori Kindvolgsysteem'. Deze nota vindt u hier.

Naar aanleiding van de uitbreiding voor de peutergroepen is er een tweede  nota geschreven. Deze nota vindt u hier.

Vanaf maart 2008 is het MKVS en de bijbehorende handleiding (inclusief het Lusmodel)  als merknaam geregistreerd met de daarbij behorende auteursrechten.

In samenspraak met Els Westra heeft het NMV-bestuur besloten te stoppen met de verkoop van de paieren versie van het MKVS. Vanaf nu is deze alleen nog in de digitale versie beschikbaar. Hiertoe is besloten, omdat de digitale versie kwalitatief zo veel anders en uitgebreider is dan de papieren versie. Een bijkomende reden is dat steeds minder scholen gebruik maken van de papieren versie, waardoor een herdruk onevenredig duur is geworden.


Over deze site | Copyrights | Contact | ©2005 NMV |